Skolelederforeningens udskudte repræsentantskabsmøde afholdes virtuelt

Repræsentantskabsmødet afholdes 7. maj 2020 i en virtuel udgave med digitale drøftelser og afstemninger i stedet for det fysiske møde. På mødet afholdes valg til hovedbestyrelsen m.m.

Skolelederforeningen skulle have afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Horsens i slutningen af marts, men det måtte udskydes som følge af coronasituationen.

Det bliver nu i stedet afholdt torsdag den 7. maj kl. 15.00 til ca. 18.00 som et virtuelt møde på Outlook-platformen TEAMS.

Foreningen har valgt denne virtuelle form i samråd med en ’rådgivende gruppe’ af opstillede kandidater til HB-valget, der ad flere omgange har haft virtuelle møder med formandskabet, og hvor der har været enighed om formen.

Repræsentanter har via mail modtaget mødeindkaldelse med tilrettet dagsorden og forretningsorden samt bilag.

På mødet vil der være en mundtlig beretning og drøftelse, inden afstemningen om denne og den på forhånd udsendte skriftlige beretning.

Indkomne forslag skal behandles, idet der i år stilles forslag om en ændring af afholdelse af fremtidige repræsentantskabsmøder, så de på længere sigt vil ligge dagen før foreningens årsmøder. I den forbindelse skal der også tages stilling til en overgangsordning for valg til HB m.fl.

Endelig vil fremlæggelse af regnskab, økonomi, ydelser til valgte til HB og midler udlagt til lokalforeninger, kontingent mv. blive behandlet.

På repræsentantskabsmødet vil der desuden blive afholdt valg til seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt valg til suppleanter m.m. Da formandskabets valgperiode følger en anden kadence, er foreningens formand og næstformand ikke på valg i denne omgang.

Dagsorden for mødet kan ses her

Valg til hovedbestyrelsen - læs mere om valghandling m.m.

Valg til hovedbestyrlsen - se kandidaternes valgoplæg