Skolen skal fortsætte med at udvikle en evalueringskultur

I anledning af den kritik og de anbefalinger, som en ministeriel rådgivningsgruppe er kommet med om nationale test, mener Skolelederforeningen, at nationale test hurtigst muligt skal forbedres. De skal være valide og skal kunne anvendes som dialogværktøj til udvikling af kvaliteten i undervisningen.

En ministeriel rådgivningsgruppe har, i hel eller delvis enighed, fremlagt 54 anbefalinger til Børne- og undervisningsministeren om, hvordan nationale test kan bruges fremadrettet i folkeskolen.

Rådgivningsgruppen peger på, at der for nuværende er alt for stor usikkerhed om de resultater, de nationale test giver. Usikkerheden om resultaterne er på enkelte områder helt op til 50 %, og Danmark ligger internationalt i bunden her. Desuden peges der på, at det er overordentligt svært at undgå ’teaching to the test’, og at resultaterne er let påvirkelige.

”Test er vigtigt som et pædagogisk evalueringsværktøj for elever, lærere og ledelse. Men i forhold til den mængde tid, skolerne bruger på nationale test, er det selvfølgelig slet ikke godt nok, hvis ikke resultaterne afspejler virkeligheden. Så der er først og fremmest brug for, at de nationale test er fuldstændig valide,” siger Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.

Det er forskerne og alle parter omkring folkeskolen enige om. Men hvor nogle mener, at de nationale test på den baggrund bør skrottes, og at man – hvis de overhovedet skal være der – bør begynde forfra med nye test, så mener Skolelederforeningen, at vi i første omgang, hvis det er muligt, må udvikle de test, der er.

Forskerne siger dog, at det kan tage op til tre år, hvis man vælger at udvikle og implementere et nyt testsystem. Derfor mener Skolelederforeningen, at man i første omgang skal stræbe efter hurtigst muligt at forbedre de nuværende nationale test.

”Hvis de nationale test hurtigt kan gøres valide, og det ikke koster en formue, så kan vi godt fortsætte med dem. Men kun indtil vi har nye og bedre test. For der er brug for en understøttelse af hele evalueringskulturen i folkeskolen,” siger Claus Hjortdal.

Claus Hjortdal understreger, at der fremover er behov for at være meget mere skarp på, hvad vi måler, hvorfor vi gør det, og hvordan det gøres.

”På alle niveauer skal vi have det ypperste. De nationale test må ikke fylde for meget, og de skal først og fremmest være dialogværktøjer til udvikling af kvalitet i undervisningen. Man skal i drøftelserne overveje at give de nationale test et nyt navn, ligesom vi mener, at de bør fjernes i 2. klasse. Desuden bør man diskutere, om man kunne nøjes med færre målinger, samt om man skal skille testen i to dele: En afrapporteringsdel og et pædagogisk værktøj”, slutter Claus Hjortdal. 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har indkaldt folkeskoleforligskredsen til drøftelser af de nationale test i morgen fredag. Skolelederforeningen ser frem til, at vi sammen med de øvrige parter omkring folkeskolen bliver inddraget i den videre proces.  

Læs rådgivningsgruppens anbefalinger her

Modelfoto: Colourbox.dk