Skolerne har behov for afklaring om næste skoleår NU

Landets folkeskoler har akut behov for at kende de sundhedsmæssige retningslinjer. Det skyldes, at planlægningen af det kommende skoleår ellers kan blive stærkt problematisk, vurderer Skolelederforeningen. Foreningen håber, at det fra august bliver muligt med en skoledag, som i højere grad ligner skoledagen inden covid-19.

Skolerne er allerede nu næsten færdige med at få skemalægning, ressourcefordeling og personalebemanding samt meget mere til at falde på plads for næste skoleår. Derfor er det helt urimeligt, at skolerne endnu ikke kender de sundhedsmæssige retningslinjer, som gælder fra august, mener Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal:

"Det strammer meget til ude på skolerne, eftersom der kun er meget kort tid til, at den praktiske planlægning skal være færdig. Derfor er det nødvendigt at kende retningslinjerne, så skoleledelsen sammen med skolens personale kan skabe en så tryg og god skolestart for elever og forældre som overhovedet muligt."

Den gode skolestart for alle elever er afgørende for Skolelederforeningen. Vi ved fra undersøgelser, at alle elever har behov for en mere normal skoledag. Derfor håber foreningen, at det vil være muligt for regeringen og de øvrige partier - efter rådgivning fra sundhedsmyndighederne - at justere i de nuværende retningslinjer, fx så det igen bliver muligt at samle en hel klasse i ét klasselokale.

"På skolerne har vi hverken personale, lokaler eller økonomi til at fortsætte med at drive skole på denne måde. I perioden med nødundervisning har det ikke været muligt at undervise i alle fag. Derfor er der behov for, at vi får vilkår, så vi kan undervise i alle fag, så det ikke går ud over elevernes faglighed. Samtidig er jeg bekymret for de mest udsatte børn og unge, da de i endnu højere grad har brug for en mere normal og stabil skoledag," siger Claus Hjortdal og fortsætter:

”Vi har brug for, at det, der kommer nu, er en langtidsholdbar løsning.”