Styrkelse af indsatsen over for ordblinde elever

En ny aftale mellem regeringen og dens støttepartier lægger op til en styrket ordblindeindsats.

Man regner med, at 7-8 % af den danske befolkning er ordblinde i mindre eller større grad. Og man ved, at ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn.

I en ny aftale mellem S-regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat 30 millioner kr. til at nå en række bestemte mål og initiativer for at afhjælpe ordblindhed.

På folkeskoleområdet skal der blandt andet udvikles et nyt opsporingsredskab til 2. klasse, og skoler skal generelt have mere viden om at arbejde med børn, der har svært ved at læse og skrive.

Som en del af aftalen er 6 millioner kr. afsat til at uddanne flere læsevejledere og ordblindelærere, ligesom der oprettes et nationalt forum for indsatsen.

Aftalen har også fokus på, at elever, der risikerer at udvikle ordblindhed, opdages og hjælpes tidligere, bl.a. ved en tidlig, målrettet indsats i forhold til at styrke læringsmiljøet i hjemmet.

Der er afsat 2,7 millioner kr. årligt til at nedsætte forældrebetalingen til ordblindeefterskoler og over en million kr. til at styrke støtten til ordblinde på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

De aftalte initiativer vil blive sat i gang løbende fra begyndelsen af 2021. Og Skolelederforeningen hilser aftalen velkommen!

Læs mere om aftalen ’De næste skridt for at styrke ordblindeområdet for børn, unge og voksne’ HER

Foto: Colourbox.dk