Undersøgelse: Ministeriet vil kende skolernes digitale hverdag

Udvalgte lærere og skoleledere bliver bedt om at svare på en række spørgsmål om it i arbejdet på skolerne.

Hvordan oplever lærerne og skolelederne sammenhængen mellem de digitale ressourcer, lærerne skal bruge?

Hvilken indflydelse har skolen på kommunens digitale it-strategi?

Hvordan er balancen mellem, hvor meget analoge og digitale ressourcer fylder 

Disse og andre spørgsmål vil Styrelsen for It og Læring under Børne- og Undervisningsministeriet gerne have svar på.

Folketinget har bedt regeringen kortlægge skolernes digitale hverdag, og det skal blandt andet ske gennem en spørgeskemaundersøgelse, som bliver afviklet i denne uge (uge 45 2020).

Formålet er at få bedre viden om, hvordan lærerne og skolerne oplever arbejdet med digitalisering samlet set.

Et repræsentativt udsnit af lærere på 1.-9. klassetrin i folkeskolens almenundervisning, deres skoleledere og alle skoleforvaltninger vil modtage et spørgeskema, som styrelsen håber, at en stor andel vil svare på.

"Jo flere svar vi får, jo bedre kan kortlægningen bruges som beslutningsgrundlag for at forbedre rammerne for skolernes arbejde med de digitale redskaber," skriver Styrelsen for It og Læring i et brev til skoleforvaltningerne.

Styrelsen har blandt andet drøftet kortlægningen med Skolelederforeningen, som er enig i, at der er brug for en kortlægning. Derfor opfordrer Skolelederforeningen de medlemmer, der modtager spørgeskemaet, til at deltage i undersøgelsen.

Modelfoto: Colourbox.dk