Undervisningsmateriale: Corona på skemaet

”Corona på skemaet” er tre nye undervisningsforløb til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og forlaget Alinea.