Undervisningsmateriale: Corona på skemaet

”Corona på skemaet” er tre nye undervisningsforløb til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og forlaget Alinea.

Materialet tager eleverne igennem forskellige aspekter af coronaepidemien og de konsekvenser, den har for deres egen hverdag og for samfundet generelt. 

Undervisningsmaterialet er tænkt som en håndsrækning til skolerne og lærerne i planlægningen af de første uger efter tilbagevenden. 

Første version af forløbene til indskolingen og mellemtrinnet er klar nu, mens forløbet til udskolingen forventes klar om kort tid.

Brug af materialet kræver UNI-login.

Det hele findes her