Valg til formandskab - valgoplæg

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i midten af januar måned afholdes der valg til formand og næstformand i foreningen for en overgangsperiode frem til efteråret.

Som følge af en tidligere repræsentantskabsbeslutning om at flytte foreningens fremtidige ordinære repræsentantskabsmøder til afholdelse i oktober kvartal, bliver der 14. januar 2021 på Hotel Sinatur i Nyborg afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Her skal der for en overgangsperiode frem til efteråret vælges formand og næstformand i foreningen, jf. vedtægterne. På mødet er der kun det ene punkt på dagsordenen, så det forestilles afviklet relativt hurtigt. Til gengæld afholdes der samme dag formandsmøde med aktuelle emner på dagsordenen. Som udgangspunkt er der tale om fysiske møder, som dog kan blive virtuelle.

Alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen er valgbare og kan stille op til valget af hhv. formand og næstformand helt frem til selve valghandlingen 14. januar 2021. Kandidater, der ønsker at stille op til valgene, har haft mulighed for i foreningens blad 5-20 at få bragt et valgoplæg inklusiv CV m.m. på MAX 3200 tegn incl. mellemrum samt portrætfoto,

Ved redaktionens afslutning var der til bladet indkommet to valgoplæg – det er foreningens nuværende formandskab, der genopstiller. Men der er som sagt åbent for efterfølgende at stille op, og vil man stille op, kan man på samme måde få bragt sit valgoplæg på foreningens hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medieplatforme. Interesseret, så skriv til kath@skolelederne.org

Bliver der kampvalg, tilbyder foreningen oveni den  skriftlige præsentation af kandidaterne en valgvideo af ca. 3 minutters varighed, som vil blive sendt ud via foreningens medier. Bliver der kampvalg, kan det muligvis også blive besluttet, at kandidaterne kan præsentere sig kort mundtligt på mødet.

Snarest vil repræsentanter blive indkaldt til mødet.

LÆS kandidaternes præsentation til valg af formandskab HER

Læs også nyhed fra 14. september 2020: Valg til formandskab