Valg til formandskab

På et kommende ekstraordinært repræsentantskabsmøde vil der blive afholdt valg til formand og næstformand i foreningen for en kortere overgangsperiode.

Som følge af en tidligere beslutning om at flytte foreningens fremtidige ordinære repræsentantskabsmøder til afholdelse i oktober kvartal, bliver der 14. januar 2021 på Hotel Sinatur i Nyborg afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Her skal der for en overgangsperiode frem til efteråret vælges formand og næstformand i foreningen, jf. vedtægterne. Alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen er valgbare og kan stille op til valget af hhv. formand og næstformand, ja frem til selve valghandlingen 14. januar 2021.

I skrivende stund har foreningens formand Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas meddelt, at de stiller op til genvalg for den som nævnt kommende, kortere valgperiode på ca. 9 mdr. frem til det ordinære repræsentantskabsmøde slut oktober 2021, hvor der vil være en ny valghandling.

Kandidater, der ønsker at stille op til valgene på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 14. januar 2021, kan i foreningens blad, hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medieplatforme få bragt et skriftligt valgoplæg inclusive et cv med relevante oplysninger om ansættelse, tillidsposter m.m. på MAX 500 ord (el. 3200 tegn incl. mellemrum) samt et portrætfoto.

Til Plenum 5-20, der udsendes inden afholdelse af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde med valg til formandskab, er der deadline for indsendelse af valgoplæg, cv og foto: mandag den 5. oktober kl. 12:00 til redaktøren på mail: midi@skolelederne.org. En ’valgavis’ laves tilsvarende elektronisk til web, nyhedsbrev mv., hvor evt. efterfølgende kandidater tages med.

Læs også opdateret nyhed fra 5. november: Valg til formandskab - valgoplæg