Valg til HB: Kend din kandidat

På dette års repræsentantskabsmøde vil der blive afholdt valg til seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt valg til suppleanter m.m. Læs kandidaternes valgoplæg.

De kandidater, der stiller op til valget til HB, har fået tilbud om at blive præsenteret i det trykte medlemsblad Plenum med billede samt navn, CV og et kortfattet valgoplæg.

Det har pt. 10 kandidater benyttet sig af.

LÆS VALGOPLÆG HER

Kandidaternes valgoplæg bringes i alfabetisk rækkefølge efter efternavn i det omfang, de er nået frem inden redaktionens afslutning 17. februar.

Valgoplæg, der indkommer efterfølgende, tages løbende med i den elektronisk udgave på denne side.

Bemærk, at alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen i henhold til vedtægternes § 9, stk.  4 er valgbare til foreningens hovedbestyrelse, og at man kan stille op både før repræsentantskabsmødet og på selve mødet.

Opdateret 11. marts 2020:

Skolelederforeningens indvarslede ordinære repræsentantskabsmøde 26. marts 2020 er udskudt som følge af den aktuelle corona-situation.
LÆS MERE HER
Et nyt møde vil blive indkaldt, så snart det igen er muligt.