Åben for ansøgninger: Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2021

Det er nu muligt at søge midler fra Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen til udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Årets udviklingspulje fokuserer på indsatsområder inden for demokrati, digital transformation og læring og dannelse.

Der er 22,5 millioner kroner i puljen i 2021. 

Puljen kan søges af folkebiblioteker, skoler, kommuner og institutioner mv., der understøtter og udvikler folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Læs på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvad der kan søges til.

I år kan man søge op til 100.000 kr., uden der kræves egenfinansiering på 40 %.

Ansøgningsfristen er den 15. september 2021.