A20: Skolelederforeningen og DLF inviterer lokalforeningerne til virtuelt møde

Skolelederforeningens formandskab, Claus Hjortdal og Dorte Andreas, inviterer sammen med Danmarks Lærerforenings formandskab til fælles, virtuelle møder for de lokale afdelinger af Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforenings kredse. Emnet for møderne er A20 med fokus på samarbejdet på skoleniveau.

Formålet med møderne er at give inspiration til den lokale understøttelse af skolelederes og tillidsrepræsentanters samarbejde om prioriteringerne på skolen med udgangspunkt i A20.

Desuden skal møderne give mulighed for at indsamle fælles viden om de lokale forhold, som organisationerne centralt kan bruge i det videre samarbejde.

På møderne vil der bl.a. være fokus på formålet med A20 og aftalens samarbejdselementer på skoleniveau. Der vil derudover blive lagt op til drøftelser om muligheder og dilemmaer i samarbejdet om A20.

Der afholdes i alt 10 regionale møder, som vil foregå virtuelt i januar/februar 2021.

Invitation til møderne, samt information om tilmelding, er sendt til Skolelederforeningens lokalformænd og næstformænd.

Illustration: Colourbox.dk