Afgangselever får lov til at komme i skole på særlige betingelser

Den næste etape af genåbningen sker på særlige betingelser, der kræver nye retningslinjer. Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal fastholder, at det er vigtigt at have retningslinjerne på plads hurtigst muligt.

I Nord- og Vestjylland får afgangseleverne inden længe lov til at vende til bage skolerne. Det samme gør alle elever i grundskolen på Bornholm.
Det er endnu ikke fastlagt præcist, hvornår skolerne genåbner, for det skal ske på særlige betingelser, som kræver nye retningslinjer, og der arbejdes på højtryk for at få dem på plads.

”Ministeren har denne gang valgt at involvere os i retningslinjerne, inden de bliver sendt ud, og det er vi vældigt tilfredse med. Der er mange nye ting blandt andet omkring testning, og skolelederne har brug for retningslinjerne, så de ved, hvad de skal forholde sig til”, siger Claus Hjortdal.

Begrænsninger i tilstedeværelsen
De nye betingelser er, at kun halvdelen af eleverne i afgangsklasserne i 9. og 10. klasse må være på skolen samtidigt. Det må ikke være delt op i formiddags- og eftermiddagsundervisning, så hvis der er to parallelklasser, må den ene klasse komme på skolen i den ene uge og den anden klasse i den anden uge.
Undervisningen skal foregå i faste klasser og i faste rum, og det kan give udfordringer i forhold til et fag som fysik.

Testning af elever over 12 år
Udmeldingen er, at elever fra 12 år og opefter, det vil sige afgangselever og elever over 12 år, der modtager nødundervisning på skolen, skal testes to gange om ugen i den uge, de er i skole. Men det er ikke et krav.
På sigt er tanken, at testningen skal foregå som i Østrig, hvor eleverne skal teste sig selv, men i første omgang er der lagt op til, at forældre skal give skolen samtykke til at foretage testning.

”Det er en kommunal opgave, men det vil give arbejde til skoleledelsen, og der er mulighed for at blive kompenseret økonomisk”, siger Claus Hjortdal.

Retningslinjer skal på plads inden genåbning
På mandag den 1. marts udløber de eksisterende restriktioner, men det er usandsynligt, at de jyske skoler er klar til genåbningen allerede der.

”Da man ikke forventer at kunne have testapparatet på plads til på mandag, vil skolerne ikke kunne genåbne allerede på mandag”, vurderer Claus Hjortdal.

Genåbninger flere i stedet i landet
Hvis genåbningen forløber godt de tre udvalgte steder i landet, vil andre kommuner, hvor smittetrykket ikke er for højt, kunne følge efter og genåbne for afgangsklasserne på samme vilkår den 15. marts og de sidste kommuner den 6. april.

Modelfoto: © Skolelederforeningen