Aftale om styrket vejledningsindsats

På grund af COVID-19 har de unge i grundskolen ikke haft samme betingelser for at lære mere om de mange forskellige ungdomsuddannelser. Derfor skal en række nye initiativer styrke informationen og vejledningen til forældre og de unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

Brobygningen til ungdomsuddannelser har siden efteråret ikke været gennemført med fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne, men har så vidt muligt foregået virtuelt, ligesom åbent-hus arrangementer på ungdomsuddannelserne også har været virtuelle.
For at de unge, der skal vælge ungdomsuddannelse, alligevel bliver klædt så godt på som muligt, har et bredt politisk flertal indgået en aftale, der blandt andet indeholder ekstra information til de unge og deres forældre om uddannelsesvalg og de mange forskellige ungdomsuddannelser, der findes. Der gives desuden ekstra penge til at udvide åbningstiderne og antallet af medarbejdere i eVejledning, ung-til-ung vejledning og lettilgængeligt materiale til lærere og vejledere.

Skoleledelser og lærere er tænkt som en kanal til at nå elever og forældre med informationen om de ekstra vejledningsmuligheder.

Oversigt over de ekstra vejledningsindsatser

  1. Alle forældre til elever i 9. og 10. klasse har allerede modtaget et brev i deres e-Boks med ekstra information om det ungdomsuddannelsesvalg, som deres barn står over for. Brevet indeholdte blandt andet links til en ny side på UddannelsesGuiden, dk/introung, som samler værktøjer, artikler, med mere til unge og deres forældre om valg af ungdomsuddannelse.
  2. eVejledning afholder i år ekstra webinarer for forældre i februar, der informerer forældrene om de forskellige ungdomsuddannelsesmuligheder, som deres barn har, guider dem i brug af Optagelse.dk og giver dem gode råd til, hvordan de kan støtte deres barn i valg af ungdomsuddannelse.
  3. eVejledning øger sin bemanding af vejledere, der sidder klar til at vejlede unge og deres forældre og valg af uddannelse alle i hverdage, weekender og aftner frem til ansøgningsfristen 1.marts og også efter ansøgningsfristen for at guide elever, der vælger om.  eVejledning kan kontaktes både på telefon og på chat.
  4. Aftalepartierne opfordrer også kommunerne til at understøtte kvalificeringen af uddannelsesvalget for elever i 9. og 10 klasse, der er vurderet uddannelsesparate, ved, at en af elevens lærere, for eksempel en klasselærer, tager en individuel samtale med hver elev og eventuelt elevens forældre om uddannelsesvalg. For at støtte samtalerne mellem lærerne og eleven og eventuelt elevens forældre, har ministeriet også udviklet en samtaleguide, som lærerne kan lade sig inspirere af.  Her er også inspiration til, hvordan læreren kan hjælpe eleven videre efter den individuelle samtale.
  5. For yderligere at støtte lærerne udvikles der også et materiale til dialog om ungdomsuddannelserne, som kan bruges i fjernundervisningen af udskolingselever. Dette materiale er en af flere materialer, som ministeriet har lanceret på emu.dk om god overgang til ungdomsuddannelserne, nu når fysiske besøg ikke er muligt, og grundskoleeleverne fjernundervises.
  6. Aftalepartierne fremhæver i aftalen også, at den kommunale ungeindsats (KUI) i år har en særlig vigtig opgave med at vejlede ikke-uddannelsesparate elever om valg af ungdomsuddannelse. Ministeriet har allerede været i dialog med KL om det og vil bl.a. udsende et fælles brev til alle kommuners KUI’er.