Arrangement: Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 2021

Børne- og Undervisningsministeriet, Astra og Skolelederforeningen inviterer til en række arrangementer om skoleledelsens og naturfagsvejlederens centrale rolle for udvikling af naturfagsundervisningen.

På ’Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen’ samarbejder skoleledelsen med naturfagsvejledere eller andre lokale ressourcepersoner på naturfagsområdet om en lokal handleplan for naturfagsområdet på skolen.

Undervejs i arrangementet udfoldes udfordringerne på naturfagsområdet, og der gives inspiration til, hvordan samarbejde mellem ressourcepersoner og ledelse kan understøtte en strategisk, systematisk og medinddragende udvikling af skolens naturfaglige kultur.

Deltagerne vil i løbet af dagen sammen udarbejde et udkast til deres skoles fælles lokale naturfagshandleplan.

Arrangementerne tager udgangspunkt i konkrete erfaringer med arbejdet med lokale naturfagshandleplaner på skoler og i kommuner.

På hvert af arrangementerne vil en værtskommune præsentere sammenhænge mellem nationale og kommunale mål på naturfagsområdet og deres lokale indsatser.

Det foregår 18., 19. og 23. november tre forskellige steder i landet.

Læs mere her om arrangementerne og tilmelding

Foto: Jakob Vind