Behov for fokus på kvalitet i alle tilbud til elever med særlige behov

Hvordan sikrer vi kvaliteten i mellemformer, hvor vi samtidigt bevarer et fokus på også at sikre kvaliteten på specialskolerne? Det spørgsmål er Faglig Klub i Skolelederforeningen optaget af, og mandag den 17. maj mødtes klubben med KL, STUK og undervisningsministeren til en dialog om emnet.

Kommunerne har i øjeblikket meget fokus på at udvikle mellemformer. Tilbud til elever, der kan profitere af at være i folkeskolen med ekstra støtte, men hvor en plads på en specialskole ikke er nødvendig. De nye mellemformer opstår mange steder som knopskydninger på de almene folkeskoler og meget akut, og Faglig Klub i Skolelederforeningen peger på, at det er vigtigt at få fokus på kvaliteten i mellemformerne:

”Forskelligheden i kommunernes mellemformer er meget stor. Det gør det ekstra svært at sikre, at der er kvalitet i tilbuddene. Men det vil være naturligt, at specialtilbuddene er med til at definere, hvad elever i mellemformer har brug for af specialpædagogisk og specialdidaktisk støtte, så der bliver skabt en reel inklusion,” fortæller formand for Faglig Klub Laila Fiil, der er daglig leder på Tåsingeskolen – Centerafdelingen i Svendborg Kommune.

Dialog indledt på heldagsskole
I dag havde Faglig Klub i Skolelederforeningen, der repræsenterer ledere og mellemledere ved specialundervisningstilbud inviteret KL, STUK og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på besøg på Hvidovre Heldagsskole. To af eleverne på heldagsskolen viste undervisningsministeren rundt på skolen og ellers stod den på dialog om, hvordan klubben kan være med til at sikre, at den specialpædagogiske- og didaktiske kvalitet i mellemformerne løbende bliver drøftet og i forlængelse af det også at sikre en udvikling af kvaliteten i specialskoler- og afdelinger:

”Vi kan være bekymret for, at kvaliteten på specialområdet bliver udvandet i takt med, at der oprettes flere og flere mellemformer, som kræver, at kommunale specialskoler både leverer udgående funktioner/diverse stabsfunktioner til at understøtte udviklingen af mangfoldige læringsmiljøer i det almene og samtidig forventes at løse mere komplekse opgaver, når folkeskolen selv kan rumme flere elever”, siger Laila Fiil.

Flere dialoger i vente
Både KL, STUK og ministeren gav udtryk for, at de fik nyttig viden på dagens besøg, og at de gerne vil forsætte dialogen.
I efteråret venter en stor evaluering af specialområdet, og undervisningsministeren gav udtryk for, at det blandt andet her vil være oplagt at inddrage Faglig Klub. Både STUK og KL ser også gerne fortsat et samarbejde:

”Der er så mange vinkler ind i her det mellemforms-spor, hvor kommunerne kan berige hinanden, og der skal vi også have jer med”, fortalte KLs repræsentant specialkonsulent Hanne Bertelsen.