Claus Hjortdal: Justerede regler ved automatiske nedlukninger giver øget fleksibilitet

Folketingets Epidemiudvalg har vedtaget et forslag fra regeringen, som lemper  reglerne for automatisk nedlukning af kommuner og sogne, som trådte i kraft 12. april i år.

Det betyder blandt andet hævede grænser for, hvornår et sogn og en kommune skal lukkes automatisk ned.

Samtidig ændres modellen, så Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunen i tilfælde af lokal nedlukning af et sogn eller en kommune kan vurdere, om nogle institutioner, herunder skoler, kan genåbne hurtigere, hvis skolen vurderes ikke at være i nærliggende fare for påvirkning af smitte.

For institutioner, herunder skoler, der har været lukket i mere end to uger over de seneste fire uger, indføres der desuden nye tiltag, der sikrer undervisning under skærpede forhold.

"Vi er tilfreds med, at der er lyttet til vores bekymring for den automatiske nedlukning af skoler i kommuner og sogne. Med den nye justering er der tilført en tiltrængt fleksibilitet, som blandt andet betyder, at skoler hurtigere kan genåbne”, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Justeringen træder i kraft fredag den 30. april 2021.

Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside.

Modelfoto: Klaus Holsting