Claus Hjortdal: Nedlukning giver store udfordringer på skolerne

Lige nu varetager landets skoler både fjernundervisning og omfattende nødpasning, hvilket er en vanskelig opgave. Samtidig giver den aktuelle covid-19-situation også andre nye udfordringer. Skolelederforeningen opfordrer til en hurtig løsning og afklaring af problemstillingerne.

Skoleledere fra hele landet oplever, at det er en stor udfordring at drive skole i den hverdag, som covid-19 dikterer i øjeblikket, og hvor nye spørgsmål og udfordringer i stigende grad viser sig.

"Mange problemstillinger presser sig på lige nu. Vi er i dialog med vores medlemmer om bekymringer vedrørende specialskolerne, der skal holde åbnet, ligesom vi hører om den svære situation med at undervise de yngste elever virtuelt samt om det vanskelige i at skulle nødpasse og undervise et større antal elever samt fjernundervise andre elever," fortæller Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som peger på følgende udfordringer:

 • Specialskolerne
  Hvordan fastholdes et trygt og godt tilbud til eleverne, mens covid-19 raser?
  Skolelederforeningen peger på, at der er behov for at kunne benytte nødundervisningsbekendtgørelsen også på specialområdet.

 • De yngste skoleelever
  Det er vanskeligt at undervise de mindste klassetrin digitalt, ligesom disse elever har behov for øget hjælp og støtte.
  Skolelederforeningen peger på, at de yngste klassetrin står forrest i køen, når det bliver muligt, at elever vender tilbage til fysisk undervisning på skolen.

 • Nødpasning/nødundervisning
  Tolkningen af hvad nødpasning og nødundervisning dækker over giver nogle steder udfordringer, da nogle kommuner forventer, at det betyder fuld tid og fuld fagrække.
  Skolelederforeningen peger på, at der er behov for en afklaring af, hvad begreberne nødpasning og nødundervisning dækker over.

 • Afgangsprøver, sprogprøver m.m.
  Efter et år, hvor undervisningen ikke har været normal, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at eleverne skal prøves på almindelig vis.
  Skolelederforeningen peger på, at der er behov for en afklaring så hurtigt som muligt.

"Der er behov for en hurtigt afklaring. Derfor er vi i foreningen i dialog med børne- og undervisningsministeren, ministeriet samt parterne omkring folkeskolen omkring de udfordringer, som landets skoleledere peger på. Ligesom vi løbende følger op," siger Claus Hjortdal.

På møder med ministeren og embedsmænd fra Børne- og Undervisningsministeriet har Skolelederforeningen fået lovning på, at skolens problemstillinger tages seriøst, og der arbejdes ihærdigt på at finde løsninger.

Blandt andet forventes det, at der inden for kort tid vil komme en nærmere tolkning af, hvad nødpasning og nødundervisning dækker over, ligesom der vil komme udmeldinger om forhold, som har betydning for skolen – som fx afgangsprøver, sprogprøver, tilmelding til ungdomsuddannelser, indberetninger mv.

Dog skal alle herunder også ministeriet navigere i en usikker tid, hvor smittryk i forhold til covid-19 og hastighed på vacciner er uforudsigelig, derfor er helt konkrete løsninger sparsomme i øjeblikket.

Hvad oplever du? Skriv til os

 • I foreningen tager med glæde imod de oplevelser, du som skoleleder oplever i denne vanskelige tid.
  Skriv meget gerne om de problemstillinger, som du oplever til kommunikationskonsulent Malene Lieberknecht på mail: mali@skolelederne.org


 

Foto: Colourbox.dk