Claus Hjortdal om ny finanslov: Giv skolerne flere midler fremfor et fastlåst klasseloft

Der er midler til folkeskolen i finansloven for 2022, som er forhandlet på plads i dag. Det glæder Claus Hjortdal, som dog hellere havde set, at skolerne havde fået mulighed for at holddele og tilrettelægge undervisningen fleksibelt i stedet for indførelsen af et fastlåst klasseloft.

Der er penge til folkeskolen i den nye finanslovsaftale for 2022, som regeringen netop har forhandlet på plads med støttepartierne SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, samt Alternativet og Kristendemokraterne.

Med aftalen er flere tiltag rettet mod børn, unge og deres institutions- og skoleliv.

"Skolerne har brug for midlerne"
Det glæder Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

”Vi noterer os med tilfredshed, at folkeskolen og læreruddannelsen prioriteres med flere ressourcer. Vi har brug for midlerne og brug for at se på, hvordan vi skaber den bedst mulige undervisning.”

Med finanslovsaftalen for 2022 afsættes midler til at styrke rammerne for læreruddannelserne, til at give et løft af fritidspædagogikken samt til bedre mulighed for udskudt skolestart til de elever, som har behov for det med mere.

Fleksibilitet fremfor fastlåst klasseloft
Regeringen og støttepartierne er samtidig blevet enige om at afsætte en årlig ramme til at sænke klasseloftet til maksimalt 26 elever i 0.-2. klasse fra og med skoleåret 2023/2024.

Den løsning er ikke ideel, mener Claus Hjortdal, som hellere havde set, at der var tilført folkeskolen flere midler generelt fremfor et fastlåst klasseloft.

"Et klasseloft på 26 elever kan hjælpe nogle skoler. Men mange skoler har en klassekvotient på under 26 elever - klassekvotienten i Danmark ligger på ca. 21,5 - så hovedparten af skolerne vil ikke mærke tiltaget. Vi ville ønske, at pengene blev brugt på andre tiltag, som flere skoler kunne få gavn af fx to-voksenordninger, holddelingsmuligheder og muligheder for andre tilrettelagte undervisningsformer og mellemformer i forhold til inklusion,” siger skoleledernes formand, som efterlyser mere fleksibilitet.

"Hvis man deler en klasse med 27 elever, bliver der to klasser med henholdsvis 14 og 13 elever. I nogle tilfælde vil man kunne give en bedre undervisning ved at være flere lærere i klassen i perioder fremfor at stift skulle at dele klassen i alle fag.”

Claus Hjortdal håber at få en dialog med politikerne, så skolerne fremover kan bruge andre løsninger end kun klasseloftet.

Læs Aftale om finansloven for 2022

Foto: Klaus Holsting