Claus Hjortdal om ny teststrategi: Vi er i dialog med ministeren

Regeringen, KL og Danske Regioner præsenterede i dag en ny teststrategi, hvor flere - herunder lærere og elever - skal testes to gange om ugen, når det bliver muligt at vende tilbage til skolen eller på arbejde. Skolelederforeningen slår fast, at skolerne og skoleledelserne skal have rimelige vilkår og god tid til implementeringen.

Samtidig med udmeldingen om en ny teststrategi, blev det også klart, at Danmark har indkøbt 10 millioner nye kviktest, samt at regeringens eksperter i øjeblikket regner på, hvornår blandt andre de ældste elever kan vende tilbage til skolen.

Det er fx på skoleområdet, at der skal testes mere.

”I Skolelederforeningen ønsker vi meget, at de ældste elever snart kan vende tilbage til skolen. Samtidig er vi meget opmærksom på, hvad en ny teststrategi kan betyde for skolen og skolens ledelse,” siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand.

Han er i dialog med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om dette.

Fra regeringens, KL’s og Danske Regioners side er man i øjeblikket i gang med en sondering af, hvordan opgaven med en sådan teststrategi kan fungere.

På pressemødet sagde Pernille Rosenkrantz-Theil, at det kræver to ting:

"At de unge mennesker vil lade sig teste, og vil lade sig teste ofte. Samt at skolerne bidrager til at få løst opgaven.”

Claus Hjortdal efterlyser dog yderligere information omkring, hvordan man tænker, at opgaven skal løses og hvilken rolle, man tænker, skolen og skoleledelsen skal udfylde. Der er stadig stor usikkerhed – blandt andet omkring organiseringen, indrapportering til myndighederne, samt hvilke elever, der skal testes.

"Opgaven med organisering, afvikling og administration af testningen er en meget stor opgave, som vil kræve en særdeles omfattende logistik. Derfor har vi behov for at vide mere, så vi kan sikre, at skolen og skoleledelsen får rimelige vilkår til implementeringen,” siger Claus Hjortdal, som overfor ministeren har gjort opmærksom på, at det også er afgørende, at skolerne får rimelig tid til det forestående.

Skolelederforeningen har tidligere meldt ud, at det ikke bør være lærere og pædagoger, som skal stå for testningen. Foreningen foreslår samtidig, at eleverne vender tilbage til skolen i ’bølger’, når det bliver muligt at åbne skolen yderligere, så ikke alle kommer tilbage på en gang.

Skolelederforeningen har i dag sendt et orienteringsbrev til foreningens knap 100 lokalformænd om situationen.

Modelfoto: Colourbox.dk