Claus Hjortdal: Specialskolerne fortjener ros

"Det er lykkedes specialskolerne at holde skolerne åbne og skabe en tryg skoledag for elever, forældre og ansatte midt i en tid, hvor resten af landets skoler er lukkede på grund af smittetrykket. Det er imponerende.”

Tidligere i dag var Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, inviteret med til et møde i foreningens faglige klub for ledere og mellemledere ved specialundervisningstilbud. Her blev specialskolernes rolle og inklusionsindsatsen drøftet – blandt andet hvordan den faglige klub kan bringe specialområdets stemme i spil til drøftelser vedrørende specialundervisning.
Lederne på specialområdet har et ønske om at blive inddraget endnu mere i debatten – både internt i foreningen og eksternt – omkring specialundervisning generelt, fx om lovgrundlaget, inklusionsudviklingen og ledelse af specialskoler.

Også de helt dagsaktuelle emner blev drøftet på dagens møde.

Af hensyn til eleverne, som har særlige behov, holdes landets specialskoler og specialklasser fortsat helt åbne for fysisk fremmøde. Det sætter specialskolerne i en helt særlig situation.

"Det er en vanskelig opgave at håndtere skoledagen sundhedsmæssigt forsvarligt, fordi nogle elever har brug for tæt kontakt, og nogle har svært ved at overholde de almindelige covid-19-retningslinjer. Ikke desto mindre er det lykkedes rigtig flot for skolerne, som oplever, at både forældre, elever og ansatte er trygge ved situationen. Det ses ved, at eleverne møder frem,” siger Claus Hjortdal.

Claus Hjortdal hæfter sig ved, at specialskolerne har bestræbt sig på at holde et højt fagligt niveau.

Skolelederforeningens formandskab, Claus Hjortdal og Dorte Andreas, er løbende i dialog med specialskolerne om deres særlige situation i corona-tiden.
På dialogmøder har den faglige klub givet Skolelederforeningen input til, at de som ledere af specialskoler har brug for øget fleksibilitet til at løse den aktuelle opgave, hvor specialskolerne holdes fysisk åbne og skal undervise under folkeskoleloven i fuldt skema.

Det har Skolelederforeningen taget med til møder med børne-og undervisningsministeren, og den 12. januar 2021 reviderede ministeriet retningslinjerne, særligt vedrørende specialskolerne. Det betyder blandt andet, at det i visse tilfælde bliver muligt at overgå til nødundervisning på landets specialskoler.

Modelfoto: Colourbox.dk