Covid-19: Opdaterede retningslinjer kan give mere fleksibilitet til specialområdet

Børne- og Undervisningsministeriet har netop offentliggjort reviderede retningslinjer for grundskolen, som særligt vedrører specialområdet. Det betyder blandt andet, at det i visse tilfælde bliver muligt at overgå til nødundervisning på landets specialskoler.

Det er et skridt i den rigtige retning, mener Skolelederforeningen, som den sidste uge, samt hen over weekenden, har arbejdet intens for at skabe forståelse for situationen for landets specialskoler og specialklasser.

"Vi hører fra vores medlemmer, at det giver udfordringer og skaber utryghed blandt både forældre og de ansatte, at specialklasser og specialskoler fortsat holdes helt åbne og skal undervise under folkeskoleloven i fuldt skema. Det er svært at håndtere skoledagen sundhedsmæssigt forsvarligt, fordi nogle elever har brug for tæt kontakt, og nogle har svært ved at overholde de almindelige covid-19-retningslinjer," siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Af hensyn til eleverne som har særlige behov, holdes specialklasser og specialskoler fortsat fysisk åbne.

På møder med børne- og undervisningsministeren, ministeriet samt parterne omkring folkeskolen har Skolelederforeningen de seneste dage presset på for at sikre øget fleksibilitet, så specialskolerne får mulighed for at tilrettelægge en mere sikker og tryg skoledag.

Sundhedsmyndighederne vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at holde specialskolerne åbne, derfor skal undervisningen stadig håndteres under folkeskoleloven. I de reviderede retningslinjer for grundskolen gives der dog mulighed for en ny fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen.
Da elever, som er undtaget af hjemsendelse som fx elever på specialskoler, ikke er omfattet af den generelle anbefaling om to meters afstand, opfordres der i stedet til, at elever modtager undervisning og har aktiviteter i mindre og faste grupper. Dette kan i nogle tilfælde medføre behov for at overgå til nødundervisning.

"Børne- og undervisningsministeren slår fast, at det er skolelederen, der har den faglige vurdering i forhold til, om man er i stand til at følge folkeskoleloven, eller man må gå over til nødundervisning. Det kan forhåbentlig gøre arbejdet for skolelederne og skolerne mere fleksibelt og skabe en tryggere skoledag,” siger Claus Hjortdal.

I de reviderede retningslinjer er der også opdateringer i forhold til registrering af fravær samt i forhold til hygiejne og rengøring.

LÆS DE REVIDEREDE RETNINGSLINJER FOR GRUNDSKOLER HER

Se særligt under:

  • ’Restriktioner og anbefalinger for organiseringen af undervisning og andre aktiviteter’
  • ’Regulering af undervisning, herunder nødundervisning mv.’
  • ’Elevers deltagelse i undervisning, herunder nødundervisning’
  • 'Anbefalinger om hygiejne og rengøring’ 

Der er desuden en række FAQ på vej fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Modelfoto: Colourbox.dk