De ansatte bør ikke kvikteste hinanden

Opdateret 5. februar: Når skolerne genåbner for de mindste klasser fra mandag d. 8. februar, igangsættes en model for test af lærere, pædagoger, skoleledere og andre faggrupper i skolen. Skolelederforeningen fraråder kraftigt at lade skolens ansatte teste sig selv og hinanden.

Opdateret 5. februar:

0.-4. klasserne vender på mandag tilbage på skolen.

I den forbindelse vil  Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, regionerne og kommunerne igangsætte en model, så personalet på landets skoler fra uge 6 vil få tilbudt to ugentlige kviktest.

Udmeldingen er, at kommunerne selv skal foretage kviktestene. Det har skabt bekymring for, om skolens ansatte vil få opgaven med at teste.

Det er en meget dårlig løsning, hvis skolens ansatte skal teste sig selv og hinanden, har Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, udtalt til DR her til morgen.

"Vi har brug for lærere og pædagoger til at varetage undervisningen og tage sig af børnene, og vi er i forvejen udfordret på kapacitet. Der er behov for, at alt personale er til rådighed, og det vil de ikke være, hvis de skal tages ud til at pode hinanden."

Dorte Andreas lægger desuden vægt på, at skolens personale ikke er sundhedspersonale - og dermed ikke uddannet til situationen.

"Jeg tror, at vil være en overskridelsen af intimsfæren for en del af de ansatte, hvis de skal pode hinanden."

KL opfordrer til at lade sig teste inden uge 6
Modellen, der arbejdes på, vil tage udgangspunkt i, at kviktest af personalet på skolerne bliver foretaget på skolen. Det vil være frivilligt for lærere, pædagoger mv. at lade sig teste, og testning vil som udgangspunkt foregå i arbejdstiden eller i umiddelbar tilknytning hertil.

Samtidig med at der opbygges testkapacitet i kommunerne, så personalet på landets skoler fra uge 6 vil få tilbudt 2 ugentlige kviktest, opfordrer KL lærere, pædagoger og andet personale på skolerne til at få gennemført en PCR-test op til genåbning.

Læs mere på www.kl.dk

Modelfoto: Colourbox.dk