En ordblindevenlig skole set fra skoleledelsens perspektiv

Er du skoleleder eller vejleder og nysgerrig på ledelse af et ordblindevenligt læringsmiljø, er der inspiration at hente på et webinar i marts.

Begrebet ordblindevenlig skole er ved at vinde frem. Der er endnu ikke er udarbejdet en fælles forståelse for, hvad det vil sige at være en ordblindevenlig skole i Danmark, men skoleledere er den allervigtigste faktor, når det handler om den organisatoriske implementering af undervisning som støtter de syv procent ordblinde og i alt cirka 17 procent læsesvage elever i Danmark.
Det fortæller Karina Elsig Thøgersen, der er cand.mag. i pædagogik og lektor på UCL, erhvervsakademi og professionshøjskole. Sammen med ROAL – Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder, står hun bag en webinarrække omkring begrebet ordblindvenlighed, hvor det første henvender sig til skoleledere.

På webinaret fortæller tre skoleledere om ledelse af den ordblindevenlige skole, blandt andet viceskoleleder Stine Terjesen på Munkekærskolen. Hun vil på webinaret præsentere sin skoles arbejde med dysleksi henover et grundskoleforløb, og hvordan skoleledelsen er aktiv i at kortlægge læringsmiljøet omkring elever med dysleksi, så fokus ikke kun er på at diagnosticere vanskelighederne, men også på at undersøge, hvordan læringsmiljøet og samarbejdskulturen kan forbedres.

Alle tre ledere, der holder oplæg på webinaret, har gjort sig overvejelser om, hvordan netop deres skole bliver ordblindevenlig, så den sikrer trygge rammer for elevernes læring og trivsel og for en overgang til vellykket ungdomsuddannelse.

Praktiske oplysninger

DATO: torsdag den 11. marts 2021 kl. 15.30 – 17.00

STED: Online

PRIS: 150 kr. inkl. moms.

TILMELDINGSFRIST OG BETINGELSER: Tilmelding senest søndag den 7. marts 2021

Læs mere om webinaret og tilmeld dig