Fleksibilitet er afgørende for udeundervisning

Fra næste uge må alle elever i 5. til 8. klasse komme i skole en gang om ugen. For skolelederne er det nødvendigt, at retningslinjerne kommer hurtigt, og at de giver mulighed for lokal fleksibilitet.

Det er godt for eleverne, at de igen kan mødes, men for skolelederne stiller det en række spørgsmål og giver en del udfordringer. Sådan siger næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas om udeundervisningen en gang om ugen, der er en del af næste step i genåbningen af skolerne.

Retningslinjerne for udeundervisningen lader stadig vente på sig, og for skolelederne er det afgørende, at de kommer hurtigst muligt, for skoleledernes planlægning er afhængig af retningslinjerne, og der er mange brikker, der skal falde på plads.  

”Det kan lyde nemt, men det er det ikke. Må eleverne for eksempel benytte toiletter indenfor, eller skal der etableres toiletmuligheder udenfor? Må eleverne komme på samme dage, eller skal de komme på forskellige dage? Og skoler, hvor eleverne kommer med skolebus, skal også have det til at fungere i forhold til transporten", forklarer Dorte Andreas.

Retningslinjer skal tage højde for skolers forskellighed
Ikke mindst er det afgørende, at der i retningslinjerne er indbygget en lokal fleksibilitet.

”Forholdene er forskellige fra skole til skole, og derfor er det vigtigt, at der er en fleksibilitet i retningslinjerne, som gør, at skolelederne har et råderum til at få alle ender til at mødes”, siger Dorte Andreas, der også peger på, at skolerne begynder at være udfordret på personalekapaciteten:

”Skolerne skal nu håndtere både fjernundervisning, nødundervisning, almindelig undervisning på skolen og udeundervisning, så der begynder også at være en udfordring i forhold til at have hænder nok”, siger Dorte Andreas.

Afgangselever tilbage
Alle afgangselever på nær i hovedstadsområdet kan vende tilbage i skole 50% af tiden på samme måde, som afgangseleverne i Vest- og Nordjylland og på Bornholm gjorde fra 1. marts.

”Udfordringen kan være at få testkapaciteten på plads. Det hviler på kommunerne. Vi håber, at eleverne vil lade sig teste i privat regi, hvis ikke alle skoler når at blive klar med test på skolerne", siger Dorte Andreas.

Modelfoto: Klaus Holsting