Forventer at testning af elever bliver til at håndtere

Når afgangseleverne i udvalgte kommuner fra mandag den 1. marts må vende tilbage til skolen, opfordres de til at lade sig teste, og Skolelederforeningen har et håb om, der bliver lavet et set-up, skolerne kan håndtere.

Kommunerne i Nordjylland og Vestjylland og på Bornholm er i fuld gang med at gøre sig klar til at åbne skolerne for flere elever.

Genåbningen fra mandag den 1. marts er ikke forbundet med et krav om, at eleverne bliver testet, men de opfordres kraftigt til at lade sig teste to gange om ugen.

Skolerne skal ikke kontrollere, om eleverne er testet eller ej. Der vil hellere ikke være konsekvenser for manglende test, og som udgangspunkt skal testningen foregår i fritiden og ikke i skoletiden.

Når testningen foregår på skolen
Dog kan de enkelte kommuner bestemme, at testningen kan foregå i skoletiden.

”Så der kan blive en opgave med at koordinere test af eleverne, og det, at få samtykkeerklæringerne på plads for elever under 15 år, må forventes at blive den største opgave for skolelederne”, fortæller Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Vejledningen, som ministeriet har udsendt, giver nogle fleksible muligheder for at arbejde sig ind i området, så som udgangspunkt ser det ikke ud til at blive vanskeligt at agere i.

”Vi afventer de endelige retningslinjer for håndteringen af samtykke, og jeg har en forventning om at det bliver så håndbart og ubureaukratisk som muligt”, siger Dorte Andreas.

Modelfoto: © Skolelederforeningen