Fra ord til handling: Ledernetværk for mellemledere på Fyn

Der er viden nok. Vi skal bare have den fordelt. Det er tankesættet bag en række nye netværk for mellemledere på Fyn, som Skolelederforeningen udruller efter sommerferien.

Både Lærerkommissionen og Ledelseskommissionen har givet udtryk for, at der er behov for videndeling mellem ledere. Mellemlederne efterspørger muligheden. Og i Odense Kommune, der har forsøgt sig med netværk, er erfaringerne gode.

Nu har Skolelederforeningen taget initiativ til at få etableret netværk for mellemledere ansat på Fyn. På nær i Odense kommune, hvor der allerede er netværk.

"De øverste skoleledere har naturligt adgang til netværk. Det har mellemlederne ikke på samme måde, men de har også brug for at videndele", fortæller Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har netop givet tilsagn om at støtte projektet med 1,6 millioner kroner. Pengene skal gå til både etablering og facilitering det første år.

Målet er i alt at etablere ti netværk. I løbet af det første skoleår vil der være fire fælles samlinger med kompetenceudvikling for alle deltagere i alle netværk. Her vil være forskellige oplæg og tematikker. Derudover vil hver enkelt deltager også skulle mødes med sit eget netværk.

Der bliver konsulenter tilknyttet, som er gennemgående personer, og efter planen skal netværkene etableres efter sommerferien.

"Lederne skal mødes og videndele. Men de bliver også forpligtet mellem møderne. Det er ikke nok at mødes. De skal også arbejde med det i det øvrige ledelsesteam, og det skal gerne medføre synlige resultater i skolernes møde med børnene. Vi håber, at det kan være med til at udvikle deltagernes egen organisation", siger Dorte Andreas.

Videndeling på tværs af kommunegrænser
Netværkene vil blive sammensat, så deltagerne kommer fra forskellige kommuner.

"Det er yderst sjældent, der sker videndeling på tværs af kommunegrænserne. Men det giver rigtig god mening på Fyn, hvor kommunerne – når vi ser bort fra Odense – overordnet set har den samme størrelse, og på den måde matcher hinanden meget godt", siger Dorte Andreas.

Planen er også, at en skolekonsulent fra hver kommune skal deltage, da tanken er, at kommunerne selv skal drive netværkene videre, når det første år er gået. Sådan er det gået i Odense.

Hvis netværkene på Fyn bliver en succes, er det ikke utænkeligt, at tilsvarende på sigt bliver et tilbud i hele landet.

"Vi har et ønske om, at vi får mulighed for at udvide tilbuddet til mellemledere i alle landets kommuner. Men i første omgang glæder vi os til at komme i gang på Fyn", siger Dorte Andreas.

BAGGRUND, FORMÅL OG AKTIVITETER - LÆS NÆRMERE HER

HOLD ØJE MED VORES TEMASIDE: Vi følger løbende op med mere information om netværkene på vores temaside her på hjemmesiden