Frihed i kommunale rammer

Skolelederforeningen vil i de kommende tre år følge det såkaldte frikommuneforsøg tæt, hvor folkeskolerne i Holbæk og Esbjerg kommuner får mulighed for at fravige alle regler, lovgivning og dokumentationskrav.

Med frikommuneforsøget får folkeskolerne i de to udvalgte kommuner Holbæk og Esbjerg, hvad der nærmer sig den ultimative frihed. Skolelederforeningen har gennem længere tid været meget optaget, at den massive styring, der er i folkeskolen, og selvom Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, hellere havde set en større frihed til folkeskolerne i alle kommuner, ser han frem til at følge forsøget:

"Både staten og kommunerne har efterhånden lagt så mange regler og retningslinjer ned over folkeskolen i jagten på at kunne måle alle indsatser, at det i stigende grad kvæler real undervisningskvalitet og pædagogisk udvikling, og det bliver spændende at se, hvordan folkeskolen i en kommunal kontekst kan profitere af mere frihed", siger han.

Dialog og sparring
Skolelederforeningen følger frikommuneforsøget tæt. Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas har allerede været i dialog med medlemmerne i de to kommuner og holdt møde med politikere og forvaltningen.

"Vi har tilbudt dialog og sparring til kommunerne hen over det tre-årige forløb for at kvalificere, hvordan man kan arbejde med friheden. Medlemmerne og lokalafdelinger samarbejder vi også løbende med", fortæller Claus Hjortdal.

Sammen med de lokale foreninger overvejer Skolelederforeningen at lave en undersøgelse, der skal vise, om der sker en udvikling over de tre år. Undersøgelsen vil have fokus på kvaliteten i ledernes vilkår og komme til at handle om emner som ressourcer og beslutningsgange.

De to kommuner er forskellige
Inden forsøget gik i gang, var udgangspunktet for de to frikommuner meget forskelligt.
I Holbæk falder forsøget oveni en omlægning af skolestrukturen, og det kan ikke undgå at betyde, at de får ekstra meget at se til. I Esbjerg har de i flere år haft fokus på at forbedre samarbejdet og skabe de gode rammer for at drive skole. Samarbejdet med politikere og forvaltningen er en forudsætning, og her er forsøget blandt andet en anledning til at afprøve, hvordan samarbejdet fungerer bedst.

"Overordnet håber jeg, at forsøgene vil vise en ny vej og en ny balance mellem styring og frihed. Det vil være forskelligt fra skole til skole, hvad der sættes fokus på, men med et mål om at skabe energi og virkelyst samtidigt med, at vi gennem kvalitetsdialoger på alle niveauer holder kvalitetsfanen højt til gavn for alle elever", siger Claus Hjortdal.

Forsøget løber frem til 30. juni 2024.