Hjortdal og Andreas genvalgt for kort periode

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 14. januar blev Skolelederforeningens formandskab - Claus Hjortdal og Dorte Andreas – genvalgt uden modkandidater for perioden indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i efteråret.

Da det tidligere er besluttet at flytte Skolelederforeningens repræsentantskabsmøde til efteråret, blev der den 14. januar holdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der skulle vælges en formand og næstformand for overgangsperioden.

På grund af corona-situationen blev mødet holdt både kort og virtuelt, og Claus Hjortdal og Dorte Andreas blev genvalgt som henholdsvis formand og næstformand uden modkandidater og med virtuelle klapsalver.

Claus Hjortdal, der har været formand for Skolelederforeningen siden 2014, takkede for opbakningen fra de omkring 100 digitalt fremmødte stemmeberettigede.

”Jeg vil bestræbe mig på at leve op til tilliden. Her under corona har jeg især lagt kræfter på tre områder, og det vil jeg fortsætte”, sagde Claus Hjortdal.

Indsatserne har blandt andet handlet om at få indflydelse på beslutninger ved at have en tæt kontakt til både de andre parter på skoleområdet og til ministeren. Og at have en tæt kontakt til skoleledere på forskellig vis, som har gjort, at det var let at indsamle den nødvendige viden, der skal til for at få indflydelse.

Dorte Andreas, der blev valgt som næstformand i 2016, fik samme stærke opbakning som Claus Hjortdal og takkede også for genvalget, og fortalte hvor stor pris hun sætter på blandt andet samarbejdet i de tværkommunale netværk.

”Der har været et tæt samarbejde, som gør, at vi er klædt på og i stand til at træffe politiske beslutninger”, sagde Dorte Andreas.

Derudover lagde den genvalgte næstformand vægt på, at hun også fortsat vil arbejde for skoleledernes vilkår og sætte fokus på det ved at søge indflydelse.

På Skolelederforeningen ordinære repræsentantskabsmøde til efteråret vil der igen være valg til formandskab. På det tidspunkt for den normale tre-årige valgperiode.