Invitation til Skolebørnsundersøgelsen

Hvert fjerde år måler undersøgelsen, hvordan 11-15-åriges fysiske og mentale sundhed er. I disse dage modtager skoler invitation til at deltage i Skolebørnsundersøgelsen 2022.

Skolebørnsundersøgelsen er den første spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført med henblik på at skabe viden om skolebørns sundhed og trivsel i Danmark.
Siden 1984 er undersøgelsen blevet gennemført hvert fjerde år blandt elever i 5., 7. og 9. klasse i et tilfældigt udtræk af privat- og folkeskoler i Danmark. Data bruges til grundforskning i børns sundhed og til at informere beslutningstagere og praktikere om, hvilke sundhedsfremmende og forebyggende indsatser der er behov for.

I 2022 er det tid til næste undersøgelse – derfor er invitation på vej til nogle af landet skoler.

Skolelederforeningen opfordrer skolerne til at deltage i undersøgelsen, så forskerne kan indsamle det nødvendige materiale – dog understreges det, at en beslutning om deltagelse udelukkende er op til lokal afgørelse.

Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) – a WHO Collaborative Cross-National Survey, hvor spørgeskemadata indsamles efter præcis samme metode blandt skoleelever i mere end 50 lande verden over.

Se en informationsvideo om Skolebørnsundersøgelsen her

Læs mere på www.hbsc.dk