Invitation: Webinar om faglig ledelse i skolen med fokus på den didaktiske samtale

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig dette webinar

Skoleledelserne ønsker at udøve faglig ledelse, og lærerne og pædagoger efterspørger faglig ledelse fra skoleledelsen. Men faglig ledelse er ikke en nem ledelsesopgave. Hverken at praktisere eller prioritere.

KL og Skolelederforeningen præsenterer på dette webinar et nyt materiale, der kan bidrage til at styrke den faglige ledelsesopgave på skolerne. Materialet er blevet til i et fælles projekt, der har sat fokus på, hvad der skal til for at lykkes med faglig ledelse i skolen.

Webinaret afholdes onsdag d. 5. maj, kl. 15:30-17:00.

Faglig ledelse er ledelse af skolens kerneopgave – altså elevernes læring og trivsel.

Faglig ledelse kan bedrives på forskellige måder og bygge på forskellige typer af data.

I materialet er den didaktiske samtale udfoldet som en´ metode til at bedrive faglig ledelse.

Materialet består af en 4-trins-model for den didaktiske samtale, der er udarbejdet og afprøvet i samarbejde med deltagende skoler og Malene Ringvad, der har været tilknyttet projektet som konsulent.

På webinaret vil Malene Ringvad præsentere de enkelte elementer i materialet, og derudover vil Henrik Lynggaard, skoleleder på Øster Nykirke skole, og Ulla Risbjerg Thomsen, skolecenterchef i Vejle kommune, præsentere hvorfor og hvordan, de har valgt at arbejde med didaktiske samtaler som et centralt ledelsesværktøj.

Målgruppen for webinaret er skoleledere og mellemledere i folkeskolen. Det er gratis at deltage.

Modelfoto: Colourbox.dk