Kære medlem, har vi dine kontaktoplysninger?

Opdaterer du dine oplysninger via medlemssystemet Min Side frem til 1. juli 2021, deltager du i lodtrækning om tre gavekort á 500 kroner til GoGift (tidligere Gavekortet.dk). Opdateret 5. juli 2021: Vinderne af lodtrækningen har fået direkte besked.

Opdateret 5. juli 2021: Vinderne af lodtrækningen har fået direkte besked.

Vi vil gerne bevare en tæt kontakt til dig som medlem – det betyder blandt andet, at vi sender målrettet information fra foreningen direkte til dig.

For at vi hurtigt og sikkert kan kontakte dig – ad anden vej end via blad, hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier – er det vigtigt, at vi har din korrekte e-mailadresse samt opdaterede oplysninger om nyt job, telefonnummer og adresse med mere.

Det betyder også, at vi kan udarbejde statistikker om antal medlemmer, medlemskategorier og så videre.

Vi håber, at du via MIN SIDE, som er din indgang til medlemssystemet, vil opdatere dine oplysninger.

Lodtrækning om 3 gavekort á 500 kroner

Opdaterer du dine medlemsoplysninger via Min Side frem til 1. juli 2021, deltager du i lodtrækningen om 3 gavekort á 500 kroner fra GoGift (tidligere Gavekortet.dk). Vinderne får direkte besked.

Tak for hjælpen hilsen Skolelederforeningen