KL, DLF og Skolelederforeningen foreslår ny model for evaluering- og bedømmelse i folkeskolen

Det skal være slut med nationale test i folkeskolen, som vi kender dem. Test skal i højere grad kunne bruges til at styrke den enkelte elevs faglige udvikling, end tilfældet er i dag. Derfor fremlægger KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen en række anbefalinger til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem.

Landsdækkende obligatoriske test, som er spredt ud over et helt skoleforløb. Kun test i læsning og matematik. Samme testspørgsmål til alle elever. Test i starten af skoleåret. Og vigtigst af alt: Test som ét evalueringsredskab blandt flere.

Det er nogle af elementerne i en række anbefalinger fra Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening og KL til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. Anbefalingerne er et indspil til de politiske forhandlinger i forligskredsen, som forventes at indledes i foråret 2021 i kølvandet på en politisk aftale fra sidste år.

”Der er bred enighed om, at de nationale test, som vi kender dem, ikke fungerer, og samtidig har de medvirket til en uheldig præstationskultur. Derudover har de nationale testresultater vist sig nærmest umulige at bruge i undervisningen i forhold til at løfte den enkelte elev – hvilket burde være det egentlige formål. Derfor er der brug for nye evalueringsværktøjer, der fremmer den brede, faglige udvikling og dannelse”, siger formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

”Et nyt system skal først og fremmest understøtte udviklingen af skolen. Det kræver fokus på at styrke dialogen om god undervisning, og det er nødvendigt, at dialogen ikke kun er baseret på enkeltstående måleresultater og kontrol, som test giver. Dialogen skal bero på nysgerrighed og tillid og på en bred tilgang til kvalitet i skolen, den brede faglige udvikling og dannelse, ” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

”Testresultater og tal dominerer arbejdet i kommuner og skoler for meget. Vi skal fortsat have et obligatorisk og nationalt testsystem, for test er et vigtigt pædagogisk redskab, men vi skal også have et langt større fokus på kvalitetsudvikling i skolen og mere dialog – lokalt og nationalt – om, hvordan vi udvikler skolen,” siger formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen.

Test skal kunne bruges i undervisningen
Konkret foreslår KL, DLF og Skolelederforeningen, at der udelukkende testes i læsning og matematiske kompetencer. Det er to afgørende kompetencer med stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen i alle fag.

Derudover foreslår de tre parter, at testene i videst muligt omfang spredes ud over et helt skoleforløb fra 1.-9. klasse, så det bliver lettere at følge elevernes progression. Derudover skal testene rykkes frem, så de ligger i starten af skoleåret i stedet for i slutningen, så man bedre kan bruge resultaterne i undervisningen.

Endelig bør de nye test bygge på et lineært princip, så alle elever får de samme spørgsmål og opgaver modsat det nuværende adaptive system, hvor spørgsmål løbende justeres efter den enkelte elevs rigtige og forkerte svar. Det vil give lærerne langt bedre muligheder for at anvende resultaterne i tilrettelæggelsen af undervisningen.