Lokal kommunal opbakning er nødvendig for genåbningens næste step

Retningslinjerne for den ugentlige udeundervisning har indbygget den nødvendige lokale fleksibilitet. Til gengæld stiller det krav om, at kommuner og forvaltninger bakker op om skoleledernes beslutninger.

Elever på 5.-8. klassetrin kan møde frem til fysisk undervisning udendørs højest én dag om ugen. De skal ikke møde i skole ligesom de mindste klasser. Det fremgår af retningslinjerne for genåbningen fra 14. marts og er et eksempel på det råderum, der denne gang bliver givet til skolerne.

”Det er netop den fleksibilitet, vi har brug for. Det giver mulighed for, at skolelederne kan tilrettelægge undervisningen, så det passer til de lokale forhold”, siger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

Men fleksibiliteten åbner også op for mange mulige fortolkninger, og derfor har skolelederne brug for opbakning og støtte til at kunne lave gode lokale beslutninger.

”Det er afgørende, at kommunerne og forvaltningerne bakker op om skolelederne beslutninger”, siger Claus Hjortdal og uddyber:

”Der skal træffes rigtig mange beslutninger om både undervisning og hygiejneforhold, og skolelederne kan blive mødt af et hav af spørgsmål fra forældre, om hvorfor de har truffet lige netop de beslutninger. Derfor er det vigtigt, at det er tydeligt, på hvilken baggrund beslutningerne er truffet”, siger Claus Hjortdal.  

Vigtigt med gode testforhold
Det er ikke en betingelse for at åbne skolen, at den har etableret sin egen testkapacitet. Det er først et krav fra 6. april (efter påskeferien). Indtil da forventes elever og ansatte at bruge den eksisterende testkapacitet.

”Det påhviler kommunerne at få etableret nogle gode testforhold på skolerne. Det er vigtigt, så skolelederne ikke skal bruge unødvendig tid på administration og koordination af opgaven, så også på dette område er er det vigtigt med fortsat kommunal støtte og opbakning ”, siger Claus Hjortdal.

NYE SPØRGSMÅL OG SVAR OM GENÅBNING

Ministeret opdaterer løbende spørgsmål-svar, som relaterer sig til genåbning den 14. marts. De kan ses under kategorien ’Særligt om forårets genåbninger’.

I det hele taget bliver ministeriets hjemmeside løbende opdateret.

Find ministeriets seneste udmeldinger

Modelfoto: Klaus Holsting