Massivt brug for forbedringer af Aula

Der er brug for nye løsninger nu. Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal retter skarp kritik mod Aula og stiller forslag om forbedringer, efter en undersøgelse blandt foreningens medlemmer viser, at hovedparten af skoleledere oplever daglige fejl og mangler på den digitale platform.

Systemet er så tungt, at det tapper ressourcer og tid. Konklusionen af en ny undersøgelse er ikke til at tage fejl af. Efter Aula har været i drift i et år, er flertallet af skoleledere kørt træt af systemet, der resulterer i hyppige fejl blandt andet i skolernes kommunikation.
Efter adskillige henvendelser fra skoleledere fra hele landet, der rapporterede om alvorlige problemer med Aula, foretog Skolelederforeningen kort før jul en undersøgelse blandt medlemmer.
Blandt knap 1.000 besvarelser bliver der i hovedparten givet udtryk for daglige oplevelser af fejl og mangler ved Aula. Kernefunktioner som beskedsystemet og kalendersystemet bliver især nævnt som problematiske.

”Vi havde en forventning om, at Aula ville være et tidssvarende digitalt værktøj. Men her efter et år må vi sande, at det ikke er tilfældet. Skolelederne oplever hverken, at Aula er tidssvarende eller enkelt, og det understøtter slet ikke skolens behov for kommunikation og samarbejde”, siger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

KOMBIT har fået forslag om forbedringer
Samtidigt med at skolerne langt fra oplever at have fået den kvalitet og funktionalitet, de var stillet i udsigt, hæver Aula prisen, som skolerne skal betale.
For at gøre noget ved problemet har Skolelederforeningen rettet henvendelse til KL og KOMBIT, hvor problemfelterne bliver beskrevet og med nødvendige forslag til forbedringer.

”Vores ærinde er at finde løsninger hurtigt, så Aula kan blive et godt værktøj for alle i folkeskolen. Det er ikke rimeligt, at det skal give så mange problemer i hverdagen”, siger Claus Hjortdal.

Nye funktioner og bedre support
Udover at optimere kernefunktionerne, besked- og kalendersystemet er anbefalingen fra Skolelederforeningen, at der bliver kigget på udvikling af nye funktioner, som der er stort behov for på skolerne. Det handler om funktioner som vikarhåndtering, klasselog og arkivsystem.
Derudover er der brug for en mere smidig support. Skolelederne bruger i dag alt for lang tid på at få hjælp, finde løsninger og rette fejl. Derfor er opfordringen fra Skolelederforeningen også, at der oprettes en support-funktion til Aula, som brugerne let kan kontakte.  
Udviklerne bag Aula er meget velkomne til at komme på besøg på en skole for at opleve, hvordan Aula fungerer i praksis, fremgår det af skoleledernes svar i undersøgelsen.

”Vi håber, at KOMBIT/KL tager svarene i undersøgelsen lige så alvorligt, som vi gør, og at de vil tage vores anbefalinger med i det videre arbejde med Aula. For det haster altså at få gjort noget ved problemerne”, siger Claus Hjortdal.

Se Skolelederforeningens undersøgelse om Aula 

Læs artikel i Skolemonitor:
Skoleledere giver Aula stryg i undersøgelse: »Vi har længe holdt hånden over Aula. Men det virker ikke«