Nu har du mulighed for at påvirke Kombit’s arbejde med Aula

I løbet af efteråret vil Kombit i et samarbejde med Skolelederforeningen sende brugertilfredshedsundersøgelser ud til skoleledere for at blive helt skarpe på, hvilke behov Aula ikke opfylder på nuværende tidspunkt. Du har mulighed for at deltage i undersøgelsen. Tilmelding sker via Skolelederforeningen.

Aula er ikke et værktøj, som Skolelederne er tjent med, når de skal kommunikere og løse administrative opgaver på skolen. Det stod klart i en medlemsundersøgelse, som Skolelederforeningen i begyndelsen af året kunne præsentere for Kombit – KL’s selskab, der tager sig af IT-relaterede opgaver. 
Blandt knap 1.000 besvarelser gav hovedparten udtryk for daglige oplevelser af svagheder ved Aula. Kernefunktioner som beskedsystemet og kalendersystemet bliver især nævnt som problematiske.
 
Kombit tog kritik alvorligt
Kombit kvitterede med at invitere til et møde, der blev holdt i foråret.
 
”Vi oplevede, at de tog undersøgelsen meget alvorligt. Og vi har afventet en tilbagemelding på, hvordan vi kunne komme videre,” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.
Siden er det første møde blev fulgt op af endnu et med en aftale om i fællesskab at grave endnu dybere i, hvilke behov Aula ikke opfylder, og hvilke mangler systemet har. 
 
Kombit ønsker at udsende et nyt spørgeskema, og på baggrund af den første medlemsundersøgelse om Aula er Skolelederforeningen kommet med input til, hvad der skal spørges ind til i en undersøgelse. 
”Aula er stadig et værktøj, som vores medlemmer ikke er tjent med i deres arbejde med at kommunikere og administrere på skolerne. Derfor er vi glade for, at Kombit vil indgå i et konstruktivt samarbejde om at afdække fejl og mangler ved systemet,” siger Claus Hjortdal.
 
Vil du deltage i de løbende undersøgelser?
Tanken er derefter at nedsætte en gruppe af skoleledere, som melder sig til at svare på spørgsmål, der vedrører systemets svagheder og mulige forbedringer – set fra et skolelederperspektiv.
 
I første omgang skal det ske ved, at Kombit via Skolelederforeningen udsender et spørgeskema tre gange inden for et år, hvor deltagerne vil blive spurgt ind til deres vurdering af Aula.
 
Det er Kombit, der gennemfører brugertilfredshedsundersøgelsen. Undersøgelsen er anonym, og mailadresser gives ikke videre til Kombit / KL, hvilket er årsagen til, at tilmelding til deltagelse sker via Skolelederforeningen.
 
TILMELDING TIL BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN ER IKKE LÆNGERE MULIG
 
Kombit planlægger en release af en ny version af Aula i november.
Illustration: colourbox.dk