Ny bestyrelse drøfter retning for foreningen

Den nye hovedbestyrelse i Skolelederforeningen har i to dage været på seminar i Svendborg, hvor de arbejdede med, hvilken retning foreningen skal tage i de kommende år.

På repræsentantskabsmødet den 28. oktober 2021 blev Skolelederforeningens nye bestyrelsesmedlemmer valgt. Samtidigt blev formandskabet - Claus Hjortdal og Dorte Andreas - genvalgt, og den 17. og 18. november var de alle sammen samlet i Svendborg for drøfte foreningens retning i de kommende år. 
Hovedbestyrelsen arbejdede blandt andet med, hvordan de som bestyrelse kan skabe værdi for medlemmerne, og hvordan de skal arbejde sammen i bestyrelsen.
Ligeledes arbejdede de med at danne sig et indtryk af det aktuelle nationalpolitiske klima, og hvordan de kan præge det.
De havde også fokus på at identificere de væsentligste emner og problemstillinger, som bliver vigtige i de kommende år og ikke mindst, hvordan de kan komme igennem med budskaber og forbedre vilkårene for skoleledelserne i folkeskolen.
Andet der fyldte en del i drøftelserne, var emner som at binde det nationale fokus sammen med lokalforeningernes arbejde og styrke lokalforeningerne, mellemledernes position, rekruttering og inklusion.
Den nye bestyrelse tiltræder den 1. december 2021.