Ny genåbningsaftale giver flere muligheder

Den nye genåbningsaftale giver skolelederne flere tangenter at spille på, når de skal tilrettelægge undervisningen, og håb om, at alle elever kan være fuldt tilbage inden sommerferien.

Med den seneste genåbningsaftale er planen blevet justeret, så flere skoleelever tidligere kommer mere tilbage på skolerne, og det glæder formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal:

”I januar besluttede politikerne, at de hver 14. dag ville kigge på smittetallet og åbne for mere, hvis smittetrykket tillader det. Det er godt at se, at den plan bliver holdt, og det giver et håb om, at alle elever kan være tilbage i skolen inden sommerferien, som vi også så det sidste år”, siger Claus Hjortdal.

Systemet er slidt
Den nye aftale betyder blandt andet, at eleverne i 5.-8. klasse fra den 21. april får mulighed for udeundervisning i de uger, hvor de ikke er i skole.

”Det giver skolelederne nogle flere tangenter at spille på, når de skal planlægge undervisningen. Nu får de mulighed for at udnytte det gode vejr, hvis det passer ind, og jeg er sikker på, at vi kommer til at se mange kreative løsninger. Men det er klart, at der er stor forskel på blandt andet by og landskolers muligheder for at udnytte det”, siger Claus Hjortdal og supplerer:

”Og der er heller ikke tvivl om, at de mange skemaændringer tærer på kræfterne. De har oplevet så mange ændringer, som har holdt i kort tid, og det er opslidende for alle”, siger Claus Hjortdal, der glæder sig over den anerkendelse skolelederne har fået fra mange kanter lige fra ministeren til kommunale politikere og Skole og Forældre.

Afklaring om eksamen
Fra den 21. april giver den nye aftale også afgangseleverne – på nær i hovedstadsområdet – mere tid på skolen. Herfra må de møde op 80 % af tiden.

”Vi havde ønsket, at afgangseleverne fik mulighed for fuldt fremmøde for bedst muligt at kunne forberede dem til eksamen. Nu må vi udnytte de sidste 20% bedst muligt virtuelt”, siger Claus Hjortdal.

Løbende har Claus Hjortdal været i dialog med både minister og ministerium om afviklingen af eksamen. Der er en stigende frustration på skolerne i forhold til eksamen, så Hjortdal er indkaldt til møde med ministeren på mandag, hvor der er drøftelser om, hvilke muligheder der er.

Bedst med mindre nedlukninger
aftaleteksten fremgår det også, at partierne i næste uge skal kigge på modellen for automatiske nedlukninger, hvor nedlukningerne er baseret på de gamle sogne.

”Det er lidt sjovt, at de tager udgangspunkt i de gamle sogne, for mange steder følger de overhovedet ikke skoledistrikterne, og det betyder, at nedlukningerne kan virke uforståelige. Måske var det bedre, at det var kommunerne, der definerede områderne, men hellere en mindre lukning end nedlukninger, der gælder for større geografiske områder”, siger Claus Hjortdal. 

Modelfoto: Klaus Holsting