Programmet er klar: Se med 28. og 29. oktober, når vi sender live fra efterårets formandsmøde

Vi håber, du vil se med, når vi via livestreaming sætter spot på vigtige emner som 'ledernes psykiske arbejdsmiljø' og 'ledelse-tæt-på', ligesom vi indbyder til politisk debat om frihed og styring. Se programmet - og få link til at deltage.

Opdateret 1. november: Arrangementet er afholdt

Se eller gense alle videooplæg fra dagen

Kære medlem,

Skolelederforeningens hovedbestyrelse inviterer dig til via livestreaming at deltage i efterårets formandsmøde. På mødet vil der være spændende oplæg og debat om:

Ledernes psykiske arbejdsmiljø - se med torsdag den 28. oktober fra kl. 14.30
Frihed og styring (politisk debat) - se med torsdag den 28. oktober kl. 16.45-17.45
Ledelse-tæt-på - se med fredag den 29. oktober fra kl. 9.00

Vi har inviteret både interne og eksterne oplægsholdere til at dele deres viden med os samt perspektivere emnerne for os - ligesom vi får besøg af børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, samt formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen. Sammen med Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, vil de debattere frihed og styring.

Vi håber, du har mulighed for at se med.

Se med fra den 28. oktober kl. 14.30, hvor vi blænder op for vores livestreaming

Læs programmet

Torsdag den 28. oktober

Start kl. 14.30 -16.00

LEDERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ - FRA SPÆNDETRØJE TIL KONSTRUKTIVT KRYDSPRES

 • Dorte Andreas, næstformand Skolelederforeningen, introduktion til emnet
 • Jan Heiberg Johansen, ledelseskonsulent
  Oplæg og introduktion til BFA's arbejde med ledernes psykiske arbejdsmiljø – viden og tre værktøjer til at styrke lederes trivsel. Jan Heiberg Johansen vil komme ind på temaerne:
  - Styrk din dialog med nærmeste leder – afklaring med nærmeste leder og èn selv
  - Styrk ledelsesgruppen – afklaring ind i egen ledelsesgruppe
  - Styrk jeres organisation – lav en plan for ledertrivsel og løft resultaterne
 • Individuel refleksion og fælles refleksion – motiveret og styret af Jan Heiberg Johansen
 • Afrunding ved Dorte Andreas, næstformand

Start kl. 16.00 til 16.30

LEDERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ - REFORMERNE EFFEKTER OG EKSTRA-EFFEKTER

 • Justine Grønbæk Pors, Ph.d og lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School
  Oplæg om reformernes effekter og ekstra-effekter.
  Justine Grønbæk Pors perspektiverer emnet om ledernes psykiske arbejdsmiljø.

  Justine Grønbæk Pors' forskning undersøger, hvordan forandringer i den offentlige sektor ændrer betingelser for ledelse. Hun er blandt andet forfatter til bogen 'Velfærdsledelse -  mellem styring og potentialisering' sammen med Niels Åkerstrøm Andersen.

-----

PAUSE I LIVESTREAMING INDTIL KL. 16.45

-----

Start kl. 16.45-17.45

POLITISK DEBAT: ALLE VIL HAVE FRIHED OG MINDRE STYRING, MEN INGEN VIL AFGIVE BESLUTNINGSRUMMET - HVAD SKAL 'SAMMEN OM SKOLEN' LØSE?

 • Paneldeltagere:
  - Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
  - Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen
  - Formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen
  - Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal

  Ordstyrer: Camilla Thorning, journalist og pressechef

-----

PAUSE I LIVESTREAMING INDTIL FREDAG DEN 29. OKTOBER KL. 9.00

-----

Fredag den 29. oktober

Start kl. 9.00-10.15

LEDELSE-TÆT-PÅ

Vi kommer ind på emnerne:

- Ledelse-tæt-på handler om at lede medarbejdernes opgaveløsning positivt til gavn for elevernes læring
- Ledelse-tæt-på i et udviklingsperspektiv
- Vilkår for ledelse-tæt-på

 • Lotte la Cour, hovedbestyrelsesmedlem, introduktion til emnet og HB-bevæggrunde til at sætte det på dagsordenen
 • Carina Termansen, politisk konsulent i Skolelederforeningen
  Oplæg om ledelse-tæt-på materialet
 • Maria Steno,  seniorrådgiver i kommunikation og politik, underviser på Skolelederforeningens bestyrelseskurser, forfatter til grundbogen Lokal Lobbyisme
  Oplæg om foreningens KV21-materialt. Oplægget perspektiverer emnet i forbindelse med det kommende kommunalvalg
 • Drøftelser ved bordene
 • Spørgsmål-svar til HB og sekretariatet om ledelse-tæt-på og KV21-materialet

-----

PAUSE I LIVESTREAMING INDTIL KL. 10.35

-----

Start kl. 10.35-11.15

LEDELSE-TÆT-PÅ (FORTSAT)
FAGLIG LEDELSE ER EN KONTAKTSPORT

 • Søren Voxsted, ph.d., lektor på Syddansk Universitet på Institut for Marketing og Management
  Faglig ledelse er en kontaktsport.
  Søren Voxsted perspektiverer emnet ledelse-tæt-på
  Søren Voxsted.

  Oplægget er baseret på interviews og observationsstudier blandt ledere og ansatte i folkeskolen.

Start kl. 11.15-12.00

LEDELSE-TÆT-PÅ (FORTSAT)
MENINGSFULDHED I ARBEJDET KRÆVER NÆRVÆRENDE LEDELSE

 • Dennis Nørmark, antropolog, forfatter, foredragsholder og kommentator
  Meningsfuldhed i arbejdet kræver nærværende ledelse. Dennis Nørmark perspektiverer emnet ledelse-tæt-på.

  Manglende meningsfuldhed i opgaverne er et udbredt problem på ikke kun offentlige arbejdspladser. Problemet er, at 'professionel' ledelse også er blevet for distanceret, for 'værktøjsfikseret' og for lidt tilstedeværende i de ansattes virkelighed.

Gem linket til at se med

Du skal bruge dette link for at se med den 28. og 29. oktober 2021.
Det kræver hverken tilmelding eller adgangskode at deltage. Livestreaming foregår via Vimeo ved at klikke på linket: linket er først aktivt den 28. oktober 2021