Reportage fra Ord til handling - netværk for mellemledere: "Det er rart at få talt med nogen"

Det kan godt være en ensom post at være mellemleder. Det kender Maria Mygind Holm, og hun glæder sig til at modtage og give erfaringer til andre i samme båd i projektet Ord til handling – netværk for mellemledere.

Da afdelingsleder Maria Mygind Holm møder sit nye netværk, slår det hende, hvor meget de har tilfælles.
Hun er en af de mellemledere på fynske folkeskoler, der har meldt sig til projektet Ord til Handling. Det er et nyt forum for mellemledere, hvor de gennem praksisnær kompetenceudvikling og i netværk skal modtage og dele ud af erfaringer og på den måde hjælpe hinanden med at sætte aktioner i gang. Sætte handling bag ordene.

En morgen i slutningen af august samles netværkene for første gang, og Maria Mygind Holm kender ikke nogen af dem, hun skal være i netværksgruppe med. De er sat sammen, så deltagerne kommer fra forskellige kommuner.

"Jeg var virkelig lidt spændt på at mødes med andre. Det er jo sårbart og lidt grænseoverskridende at skulle fortælle om noget, der kan være svært", fortæller Maria Mygind Holm.

Solen skinner over kursuscenteret, og som det første skal deltagerne drøfte et spørgsmål med en af de andre. Spørgsmålet står bag på deres navneskilt. På Maria Mygind Holms står: Hvem kender du, som er god til at sætte ord til handling? Hun kommer straks til at tænke på en tidligere leder. Så er de i gang. Strengene er stemt fra første øjeblik, som en af de andre netværksdeltagere siger.

Det I ikke kan skabe alene
Ord til handling er et kompetenceudviklingsprojekt, som Skolelederforeningen i første omgang har tilbudt mellemledere på Fyn. Blandt de 60 tilmeldte er der dannet 11 netværksgrupper. Projektet forløber over et år og består af fire fællessamlinger, hvor alle netværk mødes, og egentlige netværksmøder bliver faciliteret af konsulenter.

Denne første gang er en fælles samling, hvor to ledelses- og organisationskonsulenter, Lars Peter Nielsen og Kirsten Bragh, guider deltagerne gennem dagen. De fortæller blandt andet om, hvordan de kan bruge netværkene.

"Det er i mødet mellem mennesker, hvor I kan skabe det, som I ikke kan skabe alene. I skal snakke om det, der er vigtigt for jer. Og få viden i spil", fortæller Lars Peter Nielsen.

På forhånd har deltagerne oplyst, hvad de er særligt optaget af, og hvad de kan bidrage med. Og det er også et afsæt for gruppedannelsen.

"Det var en rigtig god start", fortæller Maria Mygind Holm og fortsætter:

"De formåede at sætte os sammen i nogle gode grupper, hvor vi kan lære af og med hinanden. Det er rart at høre andre mellemlederes perspektiver. Vi havde så meget at tale om. Vi kan få den her sparring i hverdagen, som vi har manglet".

Tid til refleksion
Noget af det, der især optager Maria Mygind Holm for tiden, er, hvordan hun kan hjælpe lærere og pædagoger til at blive bedre til at arbejde sammen, og hvordan hun får skabt et rum til refleksion i en hverdag, hvor driften sluger al hendes tid.

Lige præcis det med at reflektere er centralt på samlingerne, da samlingerne netop skal bruges til refleksion. For det er fornuftigt at bruge tid på at tænke, inden man handler, fordi det har betydning for handlingerne, forklarer konsulenterne:

"Det kan let gå meget op i drift, hvor man er fanget i det, man skal i morgen. I skal ikke have dårlig samvittighed over at bruge tid på at tænke jer om", siger Lars Peter Nielsen.

Aktioner mellem møderne
For at skabe handling ud af ordene er det meningen, at deltagerne mellem netværksmøder skal realisere aktioner ude på deres egne skoler ud fra det, de taler om på netværksmøderne.

"Jeg tænker, nogle af aktionerne kan blive svære. Vi står selv for dem på vores egne matrikler. Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde haft en kollega med", siger Maria Mygind Holm.

I løbet af samlingen bliver deltagerne bedt om at skrive logbog over det, de gerne vil tage med sig fra dagen. Og så er der tid til, at de forskellige netværk kan få talt om spillereglerne.

"Vi talte om, at det er vigtigt, at vi fastholder møderne. At vi deltager og engagerer os. Og så talte vi også om, at vi har en fortrolighed, og at vi har tillid til, at vi vil hinanden det bedste", siger Maria Mygind Holm, der allerede på første møde får gode ideer med hjem.

"En fra mit netværk fortalte, hvordan hun arbejdede med at reflektere. På den måde lærer vi af hinanden. Nu har hun plantet noget i mig, som jeg vil tage med hjem og præsentere for mine kolleger."

Hvad tror du, at du på sigt kommer til at bruge netværket til?

"Vi er ikke ensomme, men det kan godt være en ensom post at være mellemleder. Her får vi nogle, som vi faktisk kan ringe til. Det kræver, at vi kender hinanden lidt bedre, men det tror jeg kommer med de næste møder".

Fakta 

Maria Mygind Holm

Afdelingsleder på Broskolen, afdeling Rolfsted i Fåborg-Midtfyn Kommune de seneste fem år.

Skolen har 0.-6. klasse og 120 elever.

Maria Mygind Holm er især optaget af, hvordan hun kan være med til at skabe et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Og hvordan hun kan få tid til refleksion i en hverdag, hvor driften fylder rigtigt meget.

Ord til handling 

Med projektet Ord til handling – netværk for mellemledere ønsker Skolelederforeningen at skabe et nyt forum for mellemledere i folkeskolen.

Ord til handling er et kompetenceudviklingsprojekt, der i første omgang er blevet tilbudt mellemledere på Fyn.

Forløbet består af fællessamlinger, hvor alle netværk mødes, og egentlige netværksmøder, som de selv skal arrangere.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet, og forhåbentligt bliver det muligt at udbrede tilbuddet til flere mellemledere i andre dele af landet. 

Læs mere om Ord til handling

Foto: Hung Tien Vu