Skoleledere benytter de nye frihedsgrader

Kort før sommerferien faldt en politisk aftale på plads, som giver folkeskolerne øget frihedsgrader i dette skoleår. Og selvom aftalen kom sent i forhold til planlægningen af skoleåret, viser en stikprøve blandt skoleledere, at stort set alle allerede benytter den nye fleksibilitet eller har planer om det.

Coronatiden har lært os, at kortere skoledage og muligheden for holddeling gør en forskel for elevernes trivsel og udvikling.

Sådan siger en skoleleder, der derfor har benyttet muligheden for at afkorte skoledagen ved at konvertere UUV-timer.

"Den håndsrækning, skolerne har fået her efter corona, viser sig at være relevant, og noget skolelederne mange steder kan bruge", siger Dorte Andreas.

I en stikprøve blandt 18 skoleledere svarer de 17, at de allerede benytter de nye frihedsgrader eller har planer om det. Ud over at kunne afkorte skoledagen giver den politiske aftale blandt andet også mulighed for at undervise på mindre hold og at bruge to-voksenordning. Især det sidste vil mange skoleledere benytte sig af, viser stikprøven. Og det kommer ikke bag på Dorte Andreas:

"Det er noget, hvor medarbejderne undervisningsmæssigt kan understøtte elevernes læring. Blandt andet ved holddannelser som for eksempel mindre hold".

Aftale kom sent
Nogle af tiltagene har skolelederne allerede taget i brug, men da aftalen blev vedtaget kort før sommerferien og meget sent i forhold til planlægningen af det nye skoleår, bliver der i stikprøven peget på, at det kræver et forarbejde for at kunne benytte sig af det. En skoleleder udtrykker det således:

At omlægge timetallet i fagene kræver en grundig drøftelse og er ikke noget, man bare lige gør. Ligesom mindsettet i forhold til linjefagsdækning kræver tid. Vi er alle klar over at få-lærerprincippet giver mening, men der opstår utryghed hos underviseren oven på mange års linjefagskrav. De punkter, for eksempel elevplaner, som vi kan ændre på, vil vi drøfte i løbet af sensommeren i MED og skolebestyrelsen og med personalegruppen, sådan at der kommer en fælles gennemdrøftet holdning på skolen i forhold til, hvad vi gør.

Af den politiske aftale fremgår det, at frihedsgraderne gælder for dette skoleår. Men i Skolelederforeningen kan formandskabet godt forestille sig, at nogle af frihedsgraderne er kommet for at blive:

"Det er så vigtigt, at vi kigger på de erfaringer, vi har fået under corona, og sikrer, at vi ikke bare vender tilbage til det gamle, men også viderefører det, der har virket godt. Det gælder både i forhold til de ting, som skolelederne selv kan bestemme over, og i forhold til de rammer, som skolelederne har", siger Dorte Andreas.

 

 

Modelfoto: Klaus Holsting