Skolelederforeningen på Folkemødet / #fmdk

I år er Folkemødet et mix af et virtuelt og et fysisk program. I Skolelederforeningen markerer vi Folkemødet med et besøg hos Skolelederforeningen på Bornholm, ligesom formandskabet deltager i virtuelle debatter i løbet af torsdag den 17. juni.

Igen i år byder Folkemødet på politiske debatter og taler, men på grund af covid-19 vil en stor del af mødet i år foregå virtuelt og i et vist omfang også under åben himmel på Bornholm.

Vores formandskab ved Claus Hjortdal og Dorte Andreas er inviteret til en række virtuelle debatter, og de glæder sig til at tale folkeskolens, skoleledelsens og elevernes sag.

Debatterne foregår torsdag den 17. juni 2021, og det hele kan ses online.

Dorte Andreas benytter anledningen til at besøge Skolelederforeningen på Bornholm, hvor hun deltager i foreningens generalforsamling og holder oplæg om den aktuelle politiske situation.

Overskriften for årets Folkemøde er ”Ideernes Folkemøde.”

Se Dorte Andreas og Claus Hjortdals program her:

17. juni 2021:

Kl. 9.15 – 10.15
Claus Hjortdal deltager:
Virtuelt: Det gode undervisningsmiljø – En forudsætning for læring!

Debat arrangeret af Danske Skoleelever

Fra debatbeskrivelsen: Undervisningsmiljøet er en forudsætning for det gode læringsmiljø! På alt for mange skoler halter undervisningsmiljøet i form af dårligt indeklima, klamme toiletter eller noget helt tredje. Det skal der gøres noget ved! Eleverne skal inddrages, for eleverne er eksperter i hverdagen på skolen. Hvad kan vi præcist gøre for at sikre det gode undervisningsmiljø, og inddrage eleverne i arbejdet?

Se med her:
https://skoleelever.dk/
https://skoleelever.dk/folkemodet/

Kl. 13.00 – 14.00
Claus Hjortdal deltager:
Virtuelt: Genstart - hvad kan vi lære af coronatidens skole?

Debat arrangeret af Danmarks Lærerforening

Fra debatbeskrivelsen: Med et panel af politikere og repræsentanter fra skoleverdenen vil vi diskutere, hvordan vi bruger erfaringerne fra coronatiden i arbejdet med at genstarte folkeskolen.
Temaer:
• Hvad er det vigtigste at tage med fra coronatiden, og hvad skal vi efterlade?
• Hvad er næste skridt, når vi skal udvikle folkeskolen efter coronatiden?

Se med her:
http://www.dlf.org
https://yourstream.dk/DLF-Folkemødet/ 

Kl. 13.15 – 14.15
Dorte Andreas deltager:
Virtuelt: Folkeskolen vi aldrig fik – coronakrisens betydning for eleverne

Debat arrangeret af Danske Skoleelever

Fra debatbeskrivelsen: Coronakrisen har i en lang periode afholdt elever fra at mødes fysisk i klasseværelserne. Til gengæld er eleverne blevet præsenteret for onlineundervisning, som til tider har været af svingende kvalitet. I dette event stilles skarpt på de muligheder og udfordringer, onlineundervisning har skabt – og det skal debatteres, hvad skoleverdenen kan tage med videre fra coronakrisen, og hvad der bør efterlades, når vi vender tilbage til en normal skoledag.

Se med her:
http://www.skoleelever.dk
https://skoleelever.dk/folkemodet/ 

Torsdag eftermiddag
Dorte Andreas b
esøger Skolelederforeningen på Bornholm

Dorte Andreas besøger den lokale afdeling af Skolelederforeningen på Bornholm og deltager i foreningens årlige generalforsamling.
På mødet aflægges beretning af lokalformand Tina Duermin Johansen. Dorte Andreas holder oplæg for foreningen om den aktuelle politiske situation – herunder om folkeskolen efter covid-19, skoleledelsens vilkår samt skoleledelse tæt på og meget mere.
Generalforsamlingen er et lukket arrangement.