Skolelederforeningen: Vi må ikke glemme afgangseleverne

Afgangseleverne fortjener en god afslutning på deres skoleforløb og bør være de næste i rækken til at vende tilbage til skolen. Skolelederforeningen mener, at eleverne bør få mulighed for at tage afgangseksamen – gerne med tilrettede prøver - og efterlyser en hurtig udmelding fra ministeriet om sommerens eksamen.

Skolelederforeningen opfordrer myndighederne samt Børne- og Undervisningsministeriet til at have øje for 9. og 10. klasserne.

Når det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne landets skoler endnu mere for fysisk fremmøde, bør man tænke på de ældste elever, som har brug for tid sammen med deres klassekammerater og brug for at få undervisning på skolen, inden de afslutter folkeskolen.

"Vi skal have dem tilbage på skolen så hurtigt, det kan lade sig gøre, så vi kan binde sløjfe på 10-11 års skolegang. Eleverne fortjener en god afslutning på deres skoleforløb, derfor skal de hurtigst muligt tilbage på skolen, hvor vi kan hjælpe og støtte dem," siger Claus Hjortdal.

Han håber, at det, omend i et begrænset omfang, bliver muligt at gennemføre de traditioner, som knytter sig til afslutningen.

Lad eleverne tage eksamen
Fordi eksamen i folkeskolen er en vigtig læringsbane, mener Skolelederforeningen, at man med en tilrettet model bør give 9. og 10. klasserne mulighed for at tage afgangseksamen. Det er en vigtig erfaring, eleverne kan tage med sig videre i deres uddannelsesforløb.

"Vi tror på eleverne og ved, at de godt kan klare at gå til eksamen, selv om deres skolegang har været anderledes i corona-perioden. At deltage i en eksamensafvikling under trygge og velkendte forhold i folkeskolen vil hjælpe eleverne godt videre," siger Claus Hjortdal.

Han peger på, at en løsning kan være tilrettede prøver, som i kombination med årskarakter giver eleven en samlet karakter.

Skolelederens formand opfordrer til, at der meget snart kommer en udmelding fra Børne- og Undervisningsministeriet om sommerens eksamener.

Skolelederforeningen mener, at man bør droppe valgfagsprøverne for 8. klasserne, da det ikke giver mening at lade eleverne gå til prøve i fag, som de kun har haft i meget begrænset omfang.

Modelfoto: Colourbox.dk