Skoler er ikke sundhedsklinikker

Testning af elever er en kommunal opgave. Skolelederne er gode til at drive skole. Derfor opfordrer Skolelederforeningen til, at kommunerne påtager sig opgaven med at styre samtykkeerklæringer, podning og smitteopsporing, når alle elever skal tilbage på skolerne efter påske.

Det er en stor opgave, når de resterende omkring 200.000 elever, nemlig dem i 5. til 8. klasse, også skal tilbage på skolerne efter påske. Der vil være praktiske udfordringer, som skal gå op i en højere enhed i forhold til for eksempel brugen af faglokalerne samtidigt med, at skolerne fortsat skal køre med fjernundervisning ved siden af.

”Hvis retningslinjerne bliver, som dem som gælder for afgangsklasserne i dag, skal skolerne nok blive klar til at tage imod eleverne efter påske, men det er vigtigt, at skolerne får retningslinjerne hurtigt, så der er tid til at få planlagt det hele”, fortæller Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Sundhedsopgaven er kommunernes
Men afgørende er det, at der bliver styr på testningen af eleverne. Den opgave ligger hos kommunerne, og Dorte Andreas opfordrer kraftigt til, at kommunerne ikke uddelegerer opgaven til skolerne.

”Vi er gode til at holde skole, men opgaverne med at styre samtykkeerklæringer, podninger og smitteopsporingen er en kommunal opgave, og kommunerne bør have en plan for, hvordan de vil håndtere det”, siger Dorte Andreas.

I folkeskolen er det ikke et krav, at eleverne er testet, men alle elever over 12 år bliver kraftigt opfordret til det. Og den opfordring bakker Skolelederforeningen op om.

”Det er et kæmpe arbejde at lukke og åbne en skole, så derfor er det vigtigt ikke at få smitte ind på skolerne. Men skolerne har ikke ressourcerne til også at være sundhedsklinik, og derfor er det vigtigt, at kommunerne påtager sig opgaven med testning”, siger Dorte Andreas.  

Modelfoto Klaus Holsting