Skolerne får hjælpepakke med frihed

Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at give mere end 600 millioner kroner i alt, til at grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser kan indhente det faglige efterslæb og styrke trivslen efter nedlukningen.

Der er mere end 600 millioner kroner i en ny hjælpepakke til grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, og der er bundet en sløjfe af frihed omkring den.

Det er nemlig hensigten, at den enkelte skole selv kan vurdere, hvordan pengene bedst gør gavn. De kan for eksempel bruges til supplerende undervisning, to-lærerordninger eller turboforløb, fremgår det på Børne- og  Undervisningsministeriets hjemmeside.

Det glæder Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas:

"Skolerne har haft meget forskellige udfordringer under nedlukningen, og den største indsigt i hvilke behov, der er størst og mest akutte, findes lokalt. Derfor er det vigtigt, at beslutningerne om, hvordan midlerne skal bruges, bliver truffet på de enkelte skoler i et godt samarbejde med forvaltningerne og PPR,” siger hun.

Det er et flertal i Folketinget - bestående af regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Frie Grønne - som har indgået aftalen.

Flere undervisningsordførere hæfter sig også særligt ved friheden i deres udtalelser om aftalen.

Åbner for trivselsgrupper
Dorte Andreas glæder sig over, at politikerne som en del af aftalen har besluttet at give lov til, at lærere og pædagoger kan arrangere kortere udendørs møder under forsvarlig afstand med op til fire elever i faste trivselsgrupper for elever, som viser tegn på mistrivsel og dalende motivation.

Det sker efter aftale med sundhedsmyndighederne, og der skal nu udarbejdes retningslinjer for det.

Hjælpepakkens fordeling

  • Med aftalen er der afsat 390 millioner kroner i 2021 til er fagligt løft frem mod sommerferien særligt til de elever og kursister, der skal til afsluttende prøver, eller som har særlige behov.

    Der afsættes 88 millioner til aktiviteter, der understøtter elevernes trivsel og deltagelse i fællesskabet - heraf 44 millioner kroner til PPR.

    15 millioner kroner går til klubberne med samme formål.

    Desuden får erhvervsuddannelserne 122 millioner kroner til uddannelsesforlængelser og skolepraktik.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor også udtalelser fra undervisningsordførere fra partierne bag aftalen kan læses

Modelfoto: Colourbox.dk