Stor tilfredshed med at de yngste elever kan vende tilbage

Skolelederforeningen er glad for, at der er lyttet til foreningens bekymring for særligt de yngste elevers faglige og sociale trivsel - samt at skolerne får mulighed for at undervise under bekendtgørelsen om nødundervisning.

Skolens yngste elever - fra 0. - 4. klasse - kan fra mandag i næste uge igen vende tilbage på skolerne - efter at have modtaget undervisning hjemme foran computerne siden 21. december.

5.-10 klasse skal stadig forblive hjemsendte.

"Vi er meget tilfredse med, at der er lyttet til vores bekymring for de yngste elever. Både fagligt og socialt trænger de til at komme tilbage til fællesskabet," siger Claus Hjortdal, som glæder sig til, at det også bliver muligt at lade resten af skolens elever vende tilbage til skolen.

En af skolens vigtigste opgaver i skoleåbningen bliver at vække elevernes motivation til at lære – og til at få dem tilbage i det sociale fællesskab.

"Derudover får vi indhentet det, eleverne eventuelt mangler fagligt," siger Claus Hjortdal.

Det bliver dog ikke en helt almindelig skoledag, som vi kender det fra før covid-19-tiden. Blandt andet må eleverne kun være sammen med deres egen stamklasse både i undervisningen og frikvartererne.

Skolegang efter nødbekendtgørelsen
Claus Hjortdal er også glad for, at ministeren og forligspartierne har lyttet til Skolelederforeningens ønske om at give skolerne mulighed for at undervise under nødundervisningsbekendtgørelsen.

Det vil give skolerne fleksibilitet til bedst muligt at kunne samle op på eleverne og undervisningen.

"Der er brug for lokale løsninger, så man i hver enkelt klasse kan indrette undervisningen efter, hvad der giver mest muligt mening. Der er behov for, at skolernes kan udnytte ressourcerne bedst muligt uden at skulle måles ud fra folkeskoleloven," siger Claus Hjortdal.

På et pressemøde her til aften oplyste børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil netop, at reglerne for nødundervisning højst sandsynligt vil gælde frem til sommerferien - også for specialklasser og specialskoler.

"Et flertal i folketinget har udtrykt ønske om at bakke op om regeringens forslag om at fortsætte med nødundervisningsreglerne frem til sommerferien. Det vil give skolerne den fleksibilitet, at man eksempelvis kan konvertere understøttende undervisning til to-lærer-ordninger eller andre ting, der kan være nødvendige for at samle op og give den bedste undervisning under de særlige omstændigheder der har været her under nedlukningen," sagde ministeren.
Dette vil blive endeligt afklaret senere denne uge.

Ministeren forventer, at der meget snart vil komme en udmelding om fagligt efterslæb generelt samt om afgangsprøverne.

Det kom også frem på aftenens pressemøde, at der arbejdes på en model for testning af skolens ansatte.

Læs nyhed fra UVM.dk om skoleåbningen

Modelfoto: Colourbox.dk