Trykker skoen der, hvor vi tror, skoen trykker?

Du kan hjælpe os med at stille skarpt på generelle tendenser og forskelle i arbejdsforhold ved at svare på den tilbagevendende medlemsundersøgelse om skolelederes vilkår.

Den 15. november udsender Skolelederforeningen for femte gang en medlemsundersøgelse, som skal afdække skoleledernes vilkår på landsdækkende og kommunalt niveau.
Alle medlemmer får tilsendt et direkte link til undersøgelsen via lokalformanden i kommunen. Der vil være tre uger til at svare på spørgsmålene.

"Med undersøgelsen vil vi kortlægge generelle tendenser for skolelederes arbejdsmiljø og undersøge, om der er forskelle i for eksempel arbejdsforholdene for øverste leder og mellemledere. Lidt populært sagt kan man sige, at vi vil finde ud af, om skoen trykker der, hvor vi tror, den trykker", siger konsulent Nils Vilsbøl.

Opdateret version
Undersøgelsen er sendt ud med to års mellemrum, og hidtil har spørgsmålene været de samme, så resultaterne har kunnet sammenlignes. Men denne gang er undersøgelsen blevet revideret for at gøre den mere tidssvarende. Blandt andet bliver der som noget nyt spurgt til køn.

"Undersøgelsen trængte til en revision efter fire udsendelser, da grundvilkårene for Skolelederforeningens medlemmer ændrer sig over tid. I forbindelse med den aktuelle ligestillingsdebat har der været et ønske om at kunne sortere resultaterne på køn", forklarer Nils Vilsbøl.

Derudover er undersøgelsen også blevet udvidet med spørgsmål om et politisk tema, som denne gang handler om ledelse-tæt-på.

"Emnet er valgt, fordi det er et af hovedbestyrelsens indsatsområder, og vi har politisk ønsket at sætte fokus på skoleledernes muligheder for at lykkes med opgaven med ledelse-tæt-på", siger næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas.

Afsæt for bedring af vilkår
Forventningen er, at undersøgelsen kan afdække skoleledernes vilkår både på landsdækkende og på kommunalt niveau. Landsdækkende kan resultaterne bruges til at påvirke og oplyse på ”den store scene”. På kommunalt niveau kan resultaterne bruges til at igangsætte en lokal dialog om bedring af vilkår generelt og i særdeleshed der, hvor resultaterne er påfaldende dårlige.

"Vi har gennem årerne set flere eksempler på, hvordan vi med afsæt i undersøgelsen har understøttet de lokale foreninger i at få sat gang i en proces, der har forbedret de lokale vilkår, og det vil vi gerne gøre igen", siger Nils Vilsbøl.

Undersøgelsen skifter navn
Som en del af revisionen har undersøgelsen også skiftet navn. Tidligere hed den ”Vilkårsundersøgelsen”. Nu hedder den ”Skolelederundersøgelsen – vilkårsundersøgelse for skoleledelser”.

"Det er vigtigt for os, at navnet signalerer, at det handler om skoleledere og ikke alle mulige andre faggrupper. Derfor har vi valgt at ændre navnet på undersøgelsen, så ingen er i tvivl om, hvem det handler om. Når vi siger skoleledere, mener vi naturligvis både de øverste ledere og mellemledere", forklarer Nils Vilsbøl.

 

Modelfoto: Colourbox

Undersøgelsens tidsforløb

  • Medio november: Undersøgelsen bliver udsendt
  • Primo december: Svarfrist på undersøgelsen
  • Medio december til medio januar: Resultater analyseres
  • Sidste halvdel af januar: Lokale foreninger modtager rapport fra undersøgelsen
  • Februar: Sekretariatet kontakter de kommuner, hvor skolelederne oplever de dårligste vilkår
  • Resten af 2022: Mulighed for lokal sparring fra sekretariatet
  • Start 2023: Mulighed for opfølgende lokal undersøgelse