Undersøgelse af de offentlige ansattes motivation er udsendt

I sidste uge modtog et udsnit af offentligt ansatte via Digital Post invitation til at deltage i en undersøgelse af offentligt ansattes motivation. Undersøgelsen er igangsat i et samarbejde mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

Motivationsundersøgelsen af offentligt ansatte er en del af Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, som blev indgået i 2019 mellem den daværende regering, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Aftalen er videreført af regeringen.

Formålet med undersøgelsen er at opnå værdifuld viden om, hvad der driver og motiverer offentligt ansatte.

Spørgsmålene i undersøgelsen handler om, hvornår man føler sig motiveret i hverdagen, og hvad der påvirker ens motivation.

Resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret i 1. halvår 2022.

Foto: Colourbox.dk