Valg i foreningen: Claus Hjortdal og Dorte Andreas genvalgt som henholdsvis formand og næstformand – to nye ansigter i hovedbestyrelsen

På foreningens repræsentantskabsmøde i dag blev Claus Hjortdal genvalgt som formand og Dorte Andreas som næstformand. Der var kamp om de øvrige poster som medlem af hovedbestyrelsen, hvor to nye medlemmer er valgt ind.

Både formandsposterne og pladserne i hovedbestyrelsen skulle besættes, da Skolelederforeningens øverste myndighed, repræsentantskabet, mødtes tidligere i dag (torsdag den 28. oktober 2021) i København til foreningens ordinære repræsentantskabsmøde.

De 101 lokale repræsentanter for foreningens lokale afdelinger samt for foreningens særlige ledergrupper skulle på mødet således vælge formand, næstformand, hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter med flere.

Valg til dirigent blev Peter Cort, forhandlingschef i Skolelederforeningen.

Første punkt var Claus Hjortdals og Dorte Andreas' aflæggelse af den mundtlige beretning, udarbejdet af formandskabet. I den efterfølgende debat blev emner som løn, overarbejde i forbindelse med covid-19, inklusion, rekrutteringsudfordringer samt indgåelse af lokalaftaler taget op.

Den mundtlige beretning blev godkendt sammen med den på forhånd udsendte skriftlige beretning.

Foreningens regnskab blev fremlagt af næstformand Dorte Andreas. Regnskabet blev godkendt. Budgettet for 2022 blev også fremlagt af næstformanden.

Genvalg til formand og næstformand

Formandskabet ved Claus Hjortdal og Dorte Andreas havde på forhånd begge tilkendegivet, at de genopstillede til posterne som henholdsvis formand og næstformand.

Claus Hjortdal og Dorte Andreas har i denne omgang været valgt for en overgangsperiode. Senest blev de genvalgt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i januar 2021 som følge af beslutningen om fremover at flytte det ordinære repræsentantskabsmøde til 4. kvartal.

Claus Hjortdal gik blandt andet til valg på, at sikre mere selvbestemmelse på skolerne.

”Jeg vil arbejde for, at det skal være attraktivt at blive eller være skoleleder. Jeg ønsker i højere grad, at skolernes ledelser sammen med bestyrelserne, eleverne og personalet bliver centrale i forhold til indsatser, kvalitet og skoleudvikling i en dialog med byråd og forvaltninger.”

I den mundtlige beretning sagde Claus Hjortdal, at det lige nu går i raketfart for foreningen.

”Vi er gået fra at være en embedsmandsforening til at være en politisk spiller.”

Dorte Andreas har især fokus på fortsat at styrke sammenhængskræften og samarbejdet mellem lokalforeningerne og hovedforeningen og på vilkårene for at bedrive god skoleledelse.

”Jeg tror på, at vi på den måde samlet set står stærkere som foreningen, og en stærk forening betyder indflydelse både lokalt og centralt. Den indflydelse vil jeg gerne bruge til positivt at påvirke og forandre vilkårene for god skoleledelse.”

Både Claus Hjortdal og Dorte Andreas blev genvalgt uden modkandidater. De blev begge valgt for en 3-årig periode.

Kampvalg til hovedbestyrelsen

Der var til gengæld kampvalg om de seks øvrige poster som medlem af hovedbestyrelsen.

De nuværende seks medlemmer af hovedbestyrelsen blev valgt på et virtuelt repræsentantskabsmøde i foråret 2020.

Fire af de nuværende seks hovedbestyrelsesmedlemmer havde på forhånd tilkendegivet, at de genopstillede.

På forhånd havde ni meddelt deres kandidatur til de seks poster.

Det var muligt at stille op som kandidat helt frem til dagen for repræsentantskabsmødet, men på mødet meldte ingen yderligere deres kandidatur.

Kandidaterne i alfabetisk rækkefølge var således:

Lars Aaberg, København
Mogens Brag, Frederikshavn/Læsø
Lise Ammitzbøll la Cour, Frederiksberg
Lotte la Cour, København
Jan Lagoni, Esbjerg
Torben Møller Nielsen, Næstved
Malene Nyenstad, Halsnæs
Kristian Dissing Olesen, Silkeborg
Claus Bredahl Sørensen, Ikast-Brande

Efter skriftlig afstemning og optælling kunne det konstateres, at følgende seks kandidater opnåede valg til den nye hovedbestyrelse for en 2-årig periode (i alfabetisk rækkefølge):

Lars Aaberg, København
Mogens Brag, Frederikshavn/Læsø
Lise Ammitzbøll la Cour, Frederiksberg - Ny i hovedbestyrelsen
Lotte la Cour, København
Torben Møller Nielsen, Næstved
Kristian Dissing Olesen, Silkeborg - Ny i hovedbestyrelsen

Samtidig siger hovedbestyrelsen farvel til Peter Nellemann og Karen Rasmussen, som begge valgte ikke at genopstille.

Billedtekst: Forrest til venstre: Claus Hjortdal. Øverst fra venstre: Mogens Brag, Dorte Andreas, Lars Aaberg, Lise Ammitzbøll la Cour, Lotte la Cour, Torben Møller Nielsen (forrest til højre).

Bestyrelsen tiltræder 1. december 2021.

Malene Nyenstad (Halsnæs) blev valgt som 1. suppleant, og Claus Bredahl Sørensen (Ikast-Brande) blev valgt som 2. suppleant til hovedbestyrelsen. Peter Vinkel (Gentofte) og Svend Faurholt (Varde) blev begge genvalgt som revisorer, mens Jon Lissner (Roskilde) blev valgt som revisorsuppleant – alle for en 2-årig valgperiode.

Alle ønskes tillykke med valget.

Foto: Klaus Holsting og Malene Lieberknecht / Kristian Dissing Olesen (Silkeborg) er ikke på gruppebilledet af den nye hovedbestyrelse.

Fakta om valget

  • Alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen er berettiget til at stille op til valg. Kandidater har i år haft mulighed for at få deres valgoplæg bragt i det trykte medlemsblad Plenum - læs om muligheden her
  • Læs kandidaternes valgoplæg her

Læs den skriftlige beretning