Valg i foreningen: Stiller du op? Få dit valgoplæg præsenteret

På Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde, som finder sted torsdag den 28. oktober 2021, afholdes valg til formand, næstformand og hovedbestyrelse. Kandidater, som ønsker at stille op, har mulighed for at få valgoplæg præsenteret i foreningens medier. Bemærk, deadline til medlemsbladet Plenum er mandag den 23. august kl. 9.

På dette års repræsentantskabsmøde i oktober, hvor foreningens højeste myndighed mødes, vil der blive afholdt valg til formand, næstformand og seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt valg til suppleanter med flere.

I henhold til foreningens vedtægter § 8, stk. 5-6 skal der vælges:

  • Formand og næstformand for 3 år
  • 6 hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  • 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 2 år
  • 2 revisorer for 2 år
  • 1 revisorsuppleant for 2 år

Alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen er i henhold til vedtægterne valgbare.

Det er muligt at stille op helt frem til repræsentantskabsmødets afholdelse.

Repræsentantskabsmødet er i princippet åbent for alle medlemmer, dog således at kun HB og medlemmerne af repræsentantskabet har stemmeret.

Få dit valgoplæg præsenteret – læs hvordan og hvornår
Kandidater, som ønsker at stille op, kan få bragt et skriftligt valgoplæg med foto, cv samt tekst i foreningens medlemsblad Plenum samt på foreningens hjemmeside.

Deadline for valgoplæg til det trykte medlemsblad Plenum nr. 4, som udkommer i slutningen af september, er den 23. august 2021 klokken 9.00.

De indsendte valgoplæg vises sideløbende på foreningens hjemmeside.

Opdateret 23. august 2021: Valgoplæg, som modtages efter den 23. august, vil løbende blive bragt på foreningens hjemmeside fra den 21. september.

Deadline for valgoplæg til foreningens hjemmesiden er den 14. oktober 2021.

De skriftlige valgoplæg bringes i alfabetisk rækkefølge.

Som kandidat har du desuden mulighed for at viderebringe dit valgoplæg via dine private sociale medier-konti.

Som udgangspunkt får kandidater ikke mulighed for at præsentere sig mundtlig på repræsentantskabsmødet den 28. oktober.

Sådan gør du
Et valgoplæg består af et portrætfoto, cv samt en tekst på max 300 ord.
I nedenstående link kan du læse mere om, hvad vi vil bede dig om i dit valgoplæg.
Du er meget velkommen til at skrive dit valgoplæg direkte i word-dokumentet og sende til os.

Opstiller du til formand eller næstformandsposten? Klik her
Opstiller du til hovedbestyrelsen? Klik her

Du bedes indsende dit valgoplæg til Marie Begtrup på mb@skolelederne.org.

FAKTA

Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde finder sted torsdag den 28. oktober 2021 kl. 10.00 til kl. 13.00 i Tivoli Hotel & Congress Center i København.

I forlængelse af repræsentantskabsmødet afholdes samme dag formandsmøde. Formandsmødet fortsætter ligeledes fredag den 29. oktober fra kl. 9.00 til klokken ca. 12.

Nærmere information om dagsorden med mere til både repræsentantskabsmøde samt formandsmøde - samt praktiske oplysninger om tilmelding, forplejning og indkvartering udsendes til repræsentantskabets medlemmer ultimo august 2021.