Velkommen til Carina og Mia i foreningens sekretariat

Pr. 1 august 2021 er Carina Termansen og Mia Devilli ansat som politiske konsulenter i Skolelederforeningen.

Vi er meget glade for at kunne byde Carina og Mia velkommen, og vi glæder os til samarbejdet.

 

Mia Devilli har bred erfaring på grundskoleområdet blandt andet som udviklingskonsulent I Hørsholm Kommune. Hun kommer fra en stilling som teamkoordinator og specialkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriets inklusionsteam.

Mia er Cand.mag. i Pædagogik & Uddannelsesstudier samt Psykologi ved Roskilde Universitetscenter. Hun har efteruddannelse i konfliktmægling samt projektledelse.

Mia Devilli kan træffes på mail: md@skolelederne.org samt på mobil: 2677 6011

 

 

Carina Termansen har bred erfaring som skoleleder både på almen- og specialområdet. Hun har tidligere været afdelingsleder såvel som pædagogisk leder. Carina kommer fra en stilling som udviklingskonsulent i Center for Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune – her har hun i perioder desuden været konstitueret PPR-leder.

Carina er læreruddannet. Hun har diplom i ledelse og efteruddannelse som læsevejleder samt mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

Carina Termansen kan træffes på mail: ct@skolelederne.org samt på mobil: 2677 5104


De vil begge løse opgaver på det skole- og ledelsespolitiske område, repræsentere foreningen i arbejdsgrupper/udvalg samt rådgive foreningens medlemmer og politiske ledelse. Desuden vil de bidrage til foreningens kommunikation samt medvirke til at realisere foreningens indsatser og afholdelse af kurser med mere.

Ansættelsen af Carina og Mia i Skolelederforeningens enhed for politik og kommunikation sker på baggrund af, at politisk konsulent Søren Teglskov er gået på pension, samt at Jannick Stærmose Mortensen, som indtil for nylig var politisk konsulent, tidligere på sommeren tiltrådte som sekretariatschef i foreningen.

Se kontaktoplysninger på hele sekretariatet